„Idziemy z POSTĘPem!”

– Zdjęcie szyldu POSTĘP stanowi symboliczne zamknięcie pewnego rozdziału w historii Wronek – Rafał Zimny, prezes „Komunalki” we Wronkach.

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach zlicytowało za 805 475 zł w Urzędzie Skarbowym w Szamotułach nieruchomości po byłej Spółdzielni Pracy „Postęp” we Wronkach. O planach na przyszłość rozmawiamy z Rafałem Zimny, prezesem „Komunalki”.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Panie prezesie, możemy już rozmawiać o planach związanych z zagospodarowaniem „Postępu”?

Tak, choć jeszcze bez szczegółów. Do sprawy staram się podejść bez emocji, z chłodną głową jakiem Zimny. Fakty są takie, że po wcześniejszej wizji w terenie i zapoznaniu się z obiektem, PK przystąpiło do jego licytacji z uwagi na kilka jego zalet: dobra lokalizacja, istniejące uzbrojenie w media, możliwość połączenia kilku funkcji: handlowo-usługowo-biurowej. Długofalowym celem zakupu jest urządzenie tam biur PK z docelowym opuszczeniem obecnie zajmowanej przestrzeni za Ratuszem. W mojej ocenie da to możliwość przekształcenia centrum miasta na inny cel – PK zajmuje tu około 1,2 ha i z pewnością zabudowania przemysłowe nie stanowią jego wizytówki. Oczywiście nie wszystko może ulec przeniesieniu – pozostanie Stacja Uzdatniania Wody oraz zbiorniki i studnie. To co może i powinno zniknąć to wiaty na pojazdy i parterowe budynki przerobione z magazynów i warsztatów. Biorąc pod uwagę lokalizację myślę, że parter należy przeznaczyć na cele handlowo-usługowe. Piętra zaś to byłyby biura – może także pod wynajem?

Wspomniał Pan, że „może wykorzystamy coś z naszych prac konkursowych”. Wiadomo coś więcej na ten temat? Nadal jest to na etapie „może”?

Mówiąc to miałem na myśli inne zagospodarowanie obecnej bazy. Syn zaraził mnie pasją nowoczesnego budownictwa i przyznam, że marzy mi się wybudowanie w tym miejscu czegoś co zdobiłoby architektonicznie Wronki oraz byłoby dobrze przyjęte przez mieszkańców, a przy tym użyteczne. PK wcale nie musi być inwestorem – możemy szukać innych rozwiązań w kooperacji z innym partnerem. Możemy próbować pozyskać środki z funduszy UE na rewitalizację z oprocentowaniem około 1,2%. Mamy to czego nie mają inni: bezcenny grunt w centrum prężnie rozwijającego się miasta Wronki.

Mieszkańcy obawiają się, że w związku z przejęciem „Postępu” po raz kolejny wzrosną ceny wody i ścieków. Może Pan jednoznacznie odpowiedzieć na te wątpliwości?

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Wronki, odbiorcy wody i odprowadzający ścieki chciałbym Państwa uspokoić iż obecnie nie ma podstaw do stawiania takich tez. Przygotowując nowe taryfy mogę brać tylko pod uwagę te zadania, które są ujęte w zatwierdzonym przez Radę Miejską wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przypomnę , że mające miejsce w ostatnich latach wzrosty opłat za wodę i ścieki wynikały z realizacji zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym, że nie samą wodą „żyje” PK. Podejmujemy wiele innych działań zmierzających do pozyskania dodatkowych źródeł dochodów: zarządzamy cmentarzem komunalnym, targowiskiem, wspólnotami mieszkaniowymi, ciepłem, kąpieliskami miejskimi. Dzierżawimy także część naszych pomieszczeń i terenów pod różne cele. Jesteśmy WIELOBRANŻOWI i tu upatruję dalszej drogi rozwoju… w tym zapewnienia miejsc pracy obecnym pracownikom i zatrudnienie nowych.

Agencja Reklamowa Wronki

Kiedy nastąpią jakieś większe prace związane z uporządkowaniem terenu wokół nieruchomości i wewnątrz? Zdjęto już szyld „Postęp”, to zwiastun większych zmian czy tylko kosmetyczny zabieg wynikający z przejęcia?

Zdjęcie szyldu POSTĘP stanowi symboliczne zamknięcie pewnego rozdziału w historii Wronek. Z jednej strony to smutny moment, ale z drugiej mam nadzieję, że zwiastun zmian, które przyniosą poprawę wizerunku miasta, jego estetyki i funkcjonalności. Wstępne prace porządkowe wokół budynku i w jego środku zamierzamy rozpocząć już na wiosnę, obecnie zaczynamy od zabezpieczenia obiektów. Przejęcie budynków stanowi początek nowego rozdziału w historii PK i nowego wyzwania. Zakończę jak zwykle: wronczanie trzymajcie za nas kciuki, idziemy z POSTĘPem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *