II -Najlepszy Obiekt Agroturystyki Wiejskiej w Wielkopolsce to dom mieszkańców Gminy Wronki!

28 listopada 2017 r. w Zamku w Gutowie odbyło się podsumowanie XI edycji Konkursu na Najlepszy Obiekt Turystyki Wiejskiej na Obszarach Wiejskich w Wielkopolsce. Wśród najlepszych znaleźli się mieszkańcy Gminy Wronki :)


Zebranych powitał Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa dziękując Kapitule Konkursu za trud włożony w ocenę oraz wizyty w obiektach położonych w całej Wielkopolsce. Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest jednocześnie jego organizatorem. W organizacji konkursu Zarząd współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. Wielkopolskiego. Następnie Marek Beer Przewodniczący Kapituły podsumował działania Kapituły oraz przypomniał cel konkursu i kryteria a następnie przedstawił laureatów.

Dietetyk Wronki

Na zdjęciu poniżej: Arkadiusz Roszak, Irena Wojciechowska (wiceprezes Puszczy Noteckiej), Małgorzata Dezor – Roszak – laureaci wraz ze zgłaszającą gospodarstwo DEZOR do konkursu

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” w maju br. zgłosiła do konkursu kilka obiektów.
W wyniku postępowania Kapituły Konkursu w kategorii pn. „Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim” II miejsce zdobyło Gospodarstwo Agroturystyczne RZECIN pani Małgorzaty Dezor – Roszak.

Nagrodę wręczył wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Gospodarstwo ma 9 miejsc noclegowych i leży w gminie Wronki, w pow. szamotulskim.
Z ramienia LGD „Puszcza Notecka” w uroczystości udział wzięła Irena Wojciechowska, wiceprezes Zarządu.


Na zakończenie uroczystości nastąpiła emisja filmu podsumowującego XI edycję Konkursu oraz koncert piosenek z repertuaru Anny German.

Do tegorocznej edycji konkursu w ramach trzech kategorii zgłoszonych zostało 61 obiektów. Do ścisłego finału zakwalifikowano 24 obiekty, które latem wizytowała Kapituła Konkursu.
Wyniki wizytacji były podstawą do wytypowania zwycięzców konkursu, których poznaliśmy podczas uroczystej gali.

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotował nagrody pieniężne. Laureaci objęci zostali również działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Agencja Reklamowa Wronki

Celem konkursu były: popularyzacja i promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, podniesienie jakości usług turystycznych, popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych wielkopolskiej wsi, zainteresowanie i zachęcenie do wypoczynku na wsi zarówno gości krajowych, jak i zagranicznych, motywacja jednostek agroturystycznych / turystycznych do podnoszenia standardu i jakości oraz zakresu oferty.

Laureatom Gratulujemy!

Irena Wojciechowska
foto: organizatorzy konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *