Ile wydajemy na alkohol w gminie Wronki?

Z roku na rok wydatki na alkohol są coraz wyższe. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosły o 3 miliony zł, w porównaniu do roku 2010. Najwięcej na wódkę.

W 2014 roku klienci sklepów, barów oraz restauracji na terenie gminy Wronki na piwo, wino i wódkę wydali łącznie ponad 14 milionów złotych.

Oferty Pracy Wronki

W roku 2014 wronczanie najwięcej pieniędzy wydali na wódkę – ponad 7 milionów.

Na drugim miejscu znalazło się piwo. W kasach za złocisty trunek znalazło się ponad 6 milionów złotych. Najmniej, nieco ponad milion wydano na wino.

Gdyby zsumować kwoty, jakie „przepito” w naszej gminie w ostatnim roku, można by za tę kwotę zbudować np. dwie kładki dla pieszych. Zsumowanie kwoty z ostatnich 5 lat daje kwotę wyższą od całkowitego rocznego dochodu budżetu naszej gminy – ponad 63 miliony złotych.

Ile wydajemy na alkohol?

Na podstawie danych zamieszczonych w projekcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Wronki w 2014 r. Ma on zostać uchwalony na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *