Innowacyjność i przedsiębiorczość w „Szkole na Leśnej”

W dniu 29.08.2019 r. w Firmie Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp.z o.o.z siedzibą we Wronkach, zostało podpisane porozumienie o realizacji Programu P-TECH czyli wielostronnej inicjatywy w zakresie edukacji. Celem szkolnego modelu P-TECH jest zapewnienie młodym ludziom wsparcia w rozwoju ich umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych potrzebnych w miejscach pracy XXI wieku oraz w dalszej edukacji

P-TECH to przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa
w ramach którego uczniowie szkół technicznych mogą się rozwijać również
w środowisku zawodowym. Dla Technikum Zespołu Szkół nr 1  jest to szczególne wyróżnienie, gdyż znalazł się w gronie trzech szkół w Polsce, które zostały objęte tym pilotażowym programem dzięki wsparciu firmy Samsung. Jesteśmy pionierami szkół europejskich, które wprowadzają w tym samym czasie takie projekty.

 

Wydarzenie to miało szczególny charakter umowa została podpisana w obecności Minister Przedsiębiorczości Pani Jadwigi Emilewicz, która była gościem Firmy Samsung.

Porozumienie o partnerstwie  podpisali:
Starosta Szamotulski Beata Hanyżak, Wicestarosta Rafał Zimny, Dyrektor szkoły Monika Kozber, Daegon Koh –Prezes Zarządu, Olgierd Bałtaki – Dyrektor Personalny.

Następnie Goście udali się do szkoły na Leśnej, gdzie przybyła również Wielkopolska Wicekurator Oświaty Pani Aleksandra Kuź, aby jako przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego uczestniczyć w tym ważnym dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach wydarzeniu. Pani Minister Jadwiga Emilewicz , Pani Kurator Aleksandra Kuź, Pan Wicestarosta Rafał Zimny, Pan Dyrektor Olgierd Bałtaki  oraz pozostali goście zwiedzili pracownię „Samsung Labo” oraz inne pracownie zawodowe. Dyrektor szkoły Monika Kozber przedstawiła, krótką historię szkoły, opowiedziała o sukcesach uczniów i nauczycieli oraz bardzo dobrych wynikach nauczania.

Pani Minister była zainteresowana dotychczasowymi rozwiązaniami, które są innowacyjnymi a wiążą się z  podpisywaniem porozumień o współpracy z firmami, przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w różnym zakresie np. doposażanie pracowni, szkolenia dla nauczycieli zawodowców, staże dla uczniów, konferencje, od września b.r. zatrudnianie specjalistów z firm do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych. Cieszy nas, że we Wronkach , udaje nam się rozwijać kształcenia techniczne tak, aby absolwenci byli bardzo dobrze przygotowani do wymagającego rynku pracy.

Materiał: Szkoła na Leśnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *