Iskierki z Biezdrowa skończyły 10 lat

UKS Wawrzyn oraz ISKIERKI obchodziły dziś 10 rocznicę istnienia. W sali gimnastycznej w Biezdrowie w czasie treningu pojawiły się tort, kwiaty i prezenty. Anna Miężał – Grupińska z  Firmy Rodzinnej GELG sprezentowała dziewczynom specjalne okolicznościowe chusty

Dietetyk Wronki

A oto krótka historia przygotowana przez Klub:

Uczniowski Klub Sportowy „Wawrzyn”

3 września 2002 roku w Zespole Szkół w Biezdrowie oddano do użytku uczniów nową salę gimnastyczną. Wraz z tym zrodził się pomysł utworzenia zespołu czirliderek, które byłyby ozdobą organizowanych w naszej hali turniejów sportowych.
Grupa taneczna prowadzona przez Gabrielę i Romana Kabacińskich w 2003 roku przyjęła nazwę: „ISKIERKI” i wpisała się na stałe do kalendarza imprez sportowych Miasta i Gminy Wronki.
Zespół zaczął zdobywać sukcesy i medale na szczeblu wojewódzkim. Na bazie zespołu, z inicjatywy nauczycieli, rodziców, sympatyków sportu oraz uczniów w dniu 23 maja 2007 roku powstał UKS „WAWRZYN”. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół w Biezdrowie. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem. Został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach pod numerem ewidencyjnym: 21

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości bazowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych.

4. Organizowanie zajęć dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności z zakresu tańca i aerobiku zespołu ISKIERKI

7. Wzbogacenie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Formacja Taneczna Iskierki reprezentuje Uczniowski Klub Sportowy WAWRZYN przy Zespole Szkół w Biezdrowie.
Zespół dzieli się na 2 kategorie wiekowe: kadetki i seniorki. Iskierki to laureatki wielu konkursów tanecznych, wielokrotne Mistrzynie Wielkopolski w Aerobiku Grupowym.

Największym osiągnięciem zespołu jest zdobycie w roku 2016 tytułu Mistrza Polski, Europy i Świata w kategorii show za choreografię „ Boso przez Afrykę” oraz tytułu II Wicemistrza Świata w roku 2015 i 2016, w kategorii mini formacje pom pom.

Tydzień temu na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek, Cheerliderek oraz Tamburmajorek w Kędzierzynie-Koźlu dziewczyny wywalczyły w swoich konkurencjach złote medale, co dało im nominację na Mistrzostwa Europy.
W dniach 15-18 czerwca 2017 r. w Chorwacji będą reprezentowały miasto i gminę Wronki w kategorii show i pom pom.

Z okazji 10 rocznicy istnienia UKS Wawrzyn instruktorom serdecznie dziękujemy za pasję, kreatywność, poświęcony czas, ogrom pracy treningi, nietuzinkowość pomysłów i serce.

Rodzice i tancerki UKS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *