Jak przyłączyć media do nowo budowanego domu?

Przyłączanie mediów do nowo wybudowanego domu nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę. Należy jednak zgłosić taką inwestycję oraz dopełnić obowiązku przedstawienia projektu zagospodarowania terenu lub działki, razem z technicznym opisem instalacji

Poza niezbędnymi formalnościami, kluczowe znaczenie mają oczywiście opłaty, oraz sam projekt domu, który powinien zostać poprawnie wykonany.

Budowa domu: przyłącza elektryczne

Instalacje elektryczne wykonane są na koszt inwestora. Należy złożyć wniosek do obsługującego dany rejon zakładu energetycznego, celem wydania warunków przyłączenia prądu. Wniosek powinien zawierać określoną moc przyłączeniową, prognozę zużycia na rok oraz techniczne dane urządzeń przepływowych. Obowiązkiem wnioskodawcy jest ponadto określenie terminu dostawy prądu. Warunki przyłączenia przekazywane są odbiorcom w ciągu 14 dni i pozostają ważne przez 24 miesiące od daty ich wystawienia. Wnioskodawca otrzymuje również projekt umowy określającej warunki udostępniania nieruchomości, przeprowadzania instalacji, parametry przyłącza oraz terminy budowy i zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. W następnej kolejności zakład energetyczny sporządza dokumentację projektową, po czym zleca realizację prac budowlanych ekipie instalatorskiej dysponującej uprawnieniami energetycznymi.

Koszty przyłącza elektrycznego

Po wykonaniu prac właściciel podpisuje umowę sprzedaży energii, określającej warunki jej dostarczania. Inwestorowi przysługuje prawo do zmiany firmy zaopatrującej gospodarstwo domowe w prąd. Opłaty pobierane za przyłącze elektryczne uzależnione są od kilku czynników, przede wszystkim jego długości, mocy oraz rodzaju. Samo podłączenie prądu do działki jest jednorazowe i zryczałtowane. W przypadku przyłącza o długości nieprzekraczającej dwustu metrów koszty wynieść mogą ok. 140 – 180 zł za kW mocy przyłącza kablowego, a także ok. 100 – 130 zł za kW mocy przyłącza napowietrznego. Wykonanie instalacji o standardowej mocy przyłącza 15 kW wynosi ostatecznie ok. 1500 – 2700 zł. W przypadku dłuższych przyłączy naliczane są opłaty dodatkowe, ok. 40 – 70zł/mb.

Budowa domu: przyłącza gazowe

W pierwszej kolejności inwestor wypełnia wniosek określających warunki przyłączenia do sieci gazowej, który kierowany jest do gazowni rejonowej. Konieczne jest także określenie rodzaju przesyłanego gazu, mocy poboru, celu instalacji przyłącza oraz termin rozpoczęcia korzystania z przyłącza. Wniosek musi być zawierać mapę z zaznaczonym miejscem poboru, wydawaną w starostwie powiatowym przez wydział ewidencji gruntów. Wnioskodawców z grupy II dodatkowo obowiązuje określenie różnych warunków technicznych. Gazownia wydaje warunki w ciągu 30 dni dla wniosków z grupy I oraz 60 dni dla grupy II, które pozostają ważne przez 12 miesięcy od momentu wystawienia.

Koszty przyłącza gazowego

Inwestor składa wniosek o podpisanie umowy przyłączeniowej, zawierający dokumenty wymagane przez gazownię oraz mapę zasadniczą terenu do celów projektowych. Przygotowana instalacja odbierana jest przez specjalistów z zakładu gazowniczego, którzy weryfikują jej szczelność. Po odbiorze technicznym można już podpisać umowę sprzedaży gazu, zgodną z grupą taryfową oraz wszystkimi wartościami. Koszty budowy przyłącza gazowego zależą głównie od jego długości oraz specyfiki. Najwyższe opłaty dotyczą projektu (1.000 – 2.500 zł), działań geodezyjnych (1000 – 2000 zł) oraz samego przyłączenia (1.400 – 2.000 zł). Oprócz tego należy mieć na uwadze zmiany w projekcie (400 – 600 zł), montaż szafki gazowej (300 – 600 zł) oraz odbiór przyłącza gazowego (100 – 150zł). Wydanie dokumentu warunków technicznych jest płatne tylko w niektórych regionach kraju (50 – 150 zł). Należy ponadto uwzględnić cenę materiałów i budowy. W przypadku 15-metrowego przyłącza gazowego, wydatek ten wyniesie ok. 1.500 – 2.500 zł.

Budowa domu: przyłącza wodne i kanalizacyjne

Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków uzyskać można poprzez złożenie wniosku w miejscowym przedsiębiorstwie wodociągowym. Należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, którą uzyskać można w starostwie. Warunki wydawane są dość szybko i bez ustawowych terminów. Posiadanie warunków pozwala na wykonanie projektu przyłącza, sporządzanego przez projektanta dysponującego odpowiednimi uprawnieniami. Zatwierdzony przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne projekt pozostaje ważny przez 36 miesięcy.

Koszty przyłączy wodnych i kanalizacyjnych

Po wykonaniu oraz odebraniu przyłącza, podpisywana jest umowa o zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków. Koszty mogą być uzależnione od stawek wykonawców oraz regionu kraju. Zasadniczo jednak kanalizacja oraz przyłącze wodociągowe wymagają związane są z dość dużymi wydatkami formalnymi. Dotyczy to zarówno projektu (1200 – 2.500zł), jak i opłaty przyłączeniowej (1.100 – 2.000zł). Należy do tego doliczyć także opłaty geodezyjne (800 – 1.200zł) czy inwentaryzację powykonawczą (300 – 600 zł) oraz szereg innych opłat. Orientacyjne koszty budowy to 60 – 180 zł/mb w przypadku instalacji kanalizacyjnej oraz 60 – 100 zł/mb za instalację wodociągową. Wydanie warunków to koszt ok. 100 – 150 zł.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *