Jasionna: po rezygnacji Władysława Frątczaka nikt nie chciał być sołtysem

W środę, 20 lutego w świetlicy w Jasionnie odbyło się zebranie, którego głównym celem było wybranie nowego sołtysa i rady sołeckiej

Zebraniu przewodniczyła pani Agnieszka Szulczyk – skarbnik gminy Wronki, która po przedstawieniu porządku powitała 34 zgromadzone osoby. W sołectwie uprawnionych do głosowania jest 240 osób, więc frekwencja wynosiła 14%.

Dietetyk Wronki
We wszystkich sołectwach, wyborem sołtysa zazwyczaj zainteresowane są tylko osoby starsze

Sprawozdanie z działalności sołtysa odczytał Władysław Frątczak, który zaraz po tym poinformował wszystkich o rezygnacji swojej kandydatury z funkcji sołtysa w kolejnej kadencji.

Skutkiem decyzji Władysława Frątczaka była trudność w nominowaniu innego kandydata do funkcji sołtysa sołectwa Jasionna. Wszystkie proponowane przez mieszkańców osoby odmawiały udziału w wyborach.

Statut Sołectwa Jasionna nie przewiduje sytuacji, w której podczas zebrania wiejskiego w sprawie wyboru sołtysa nie wyłoni się żaden kandydat. Po kilku minutach bezskutecznych propozycji, przewodnicząca zebrania Agnieszka Szulczyk zarządziła 10-minutową przerwę, po której powrócono do dalszych prób wyłonienia kandydata na sołtysa.

Po przerwie kolejny raz podjęto próbę poszukiwania chętnego na sołtysa. Po wielu namowach, mimo wcześniejszej stanowczej odmowy, zgodziła się kandydować pani Teresa Frątczak (żona ustępującego sołtysa). W wyniku tajnego głosowania jednogłośnie została nową panią sołtys.

Agencja Reklamowa Wronki
od lewej: Władysław Frątczak, Teresa Frątczak i Agnieszka Szulczyk. Na drugim planie komisja skrutacyjna

Następnie ustalono, że rada sołecka będzie liczyć 4 członków. Ostatecznie zgłosiło się 5 kandydatów: Barbara Goździerska, Katarzyna Wylegała, Benedykt Drajewsk, Kinga Wróbel i Daria Kalinowska. Nastąpiła konieczność przeprowadzenia drugiego głosowania ze względu na równą ilość głosów Benedykta Drajewskiego i Darii Kalinowskiej.

Ostatecznie do rady sołeckiej weszli:
Barbara Goździerska,
Katarzyna Wylegała,
Kinga Wróbel,
Daria Kalinowska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *