Jutro posiedzenie Rady Nadzorczej PK, która „podejmie decyzję co dalej z Zarządem PK”

Witold Goszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach odpowiedział na nasze pytania dotyczące prezesa PK. Jak poinformował nas Przewodniczący Rady Nadzorczej jutro (w środę) odbędzie się specjalne posiedzenie RN, która „podejmie decyzję co dalej z Zarządem PK”, czyli co dalej z prezesem Strażyńskim

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

 

Szanowna Pani
Grażyna Kaźmierczak
Wroniecki Bazar

Po otrzymaniu od Pana Burmistrza pisma dotyczącego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z podjęciem w lipcu br. działalności gospodarczej przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach odpowiadam na postawione przez Panią pytania.

Czy wiedział pan o jednoosobowej działalności gospodarczej założonej przez prezesa Andrzeja Strażyńskiego 1 lipca br.? Jak pan to ocenia i skomentuje?
Zarówno ja, jak i Pan Burmistrz nie wiedzieliśmy o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Pana Prezesa Andrzeja Strażyńskiego.

Jakie kroki, jako organ spółki, zamierza pan podjąć w związku z tą sprawą? Zamierza pan zgłosić sprawę do CBA?
Sprawa jest analizowana. Organ kontrolny spółki musi, zgodnie z zapisami ustawowymi, podjąć decyzję w ciągu miesiąca od uzyskania informacji.

Kiedy pan prezes zostanie odwołany?
Decyzję o odwołaniu  Prezesa Zarządu może podjąć wyłącznie Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza do 27 września br. podejmie decyzję dotyczącą Zarządu.

Czy wie pan o tym, że prezes Strażyński na koszt PK szkolił się z zakresu zarządzania nieruchomościami, czyli w zakresie działalności swojej nowej firmy?
Spółka od początku swojej działalności zajmuje się zarządzaniem  nieruchomościami. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że Prezes Andrzej Strażyński ukończył szkolenia o tej tematyce. Zgodnie z przedstawioną informacją Pan Prezes odbył w 2022 roku dwa szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami, których łączny koszt wyniósł 200 zł. Z możliwości szkoleń korzystał również poprzedni Prezes.

Czy zna pan Michała Kublickiego? Jest to prawnik pracujący w Dopiewie, który mimo etatowego prawnika w PK, i mimo umowy z kancelarią Jerzmanowski, reprezentuje PK i pobiera wszelkie koszty procesowe? Proszę o komentarz w tej sprawie. Czy pana zdaniem jest to niegospodarność?
Obsługa prawna przedsiębiorstwa została rozszerzona przez Prezesa Pana Rafała Zimnego. On podjął decyzję o zatrudnieniu etatowego radcy prawnego i korzystaniu w dalszym ciągu z usług Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.. Prezes Andrzej Strażyński zdecydował, że ze względu na długą, czasową nieobecność etatowego radcy prawnego obowiązki te wykonywać będzie mecenas Michał Kublicki. Pana mecenasa osobiście nie znam. Nie ma podstaw, aby dopatrywać się niegospodarności.

Proszę o informację w jakim stanie są finanse nadzorowanej przez pana spółki gminnej PK Wronki.
Stan finansów spółki jest stabilny. Na jej stronie internetowej są zamieszczone sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020, 2021, prezentujące dane w sposób szczegółowy. Dokumenty te były corocznie badane przez niezależnych, biegłych rewidentów. Podkreślić należy również, że Burmistrz pełniący funkcję Zgromadzenie Wspólników decydował corocznie o przeznaczaniu zysku na kapitał zapasowy spółki. Oznacza to, że Gmina nie pobierała dywidend.  W latach 2019 – 2020 kapitał zapasowy wzrósł o blisko 5 mln zł. Następstwem tych decyzji jest zachowana płynność finansowa w przedsiębiorstwie, pomimo tak drastycznych wzrostów kosztów np. energii elektrycznej o 400%. Jak dotąd Zarząd nie złożył wniosku o zmianę cen za dostarczaną wodę i odbierane ścieki.

Czy to prawda, że spółka przynosi straty na podstawowych działalnościach?
Ceny wody i ścieków od lat pozostają na tym samym poziomie.  Natomiast koszty drastycznie wzrosły, np. energii elektrycznej o 400%. Obecnie ok. 75% w Polsce spółek wodociągowych ponosi straty na tych działalnościach, w tym również nasza.

W jakiej wysokości premię dostał pan prezes Strażyński za rok 2020 i 2021?
Prezesom spółek za wykonywanie obowiązków przysługuje wynagrodzenie, które obligatoryjnie składa się z części stałej i zmiennej, przy czym część zmienna wypłacana jest raz w roku. Za rok 2021 część zmienna wynagrodzenia Pana Prezesa Andrzeja Strażyńskiego wynosiła 39.634 zł brutto i 29.725 zł brutto za rok 2020. Poprzedniemu Prezesowi Rafałowi Zimnemu z tego tytułu wypłacono w roku 2019 kwotę 63.322 zł brutto za rok 2018. 

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *