Kierownik budowy Wronki

Kierownik Budowy

Oferuję Państwu:

  • Kierownik Budowy
  • Inspektor nadzoru
  • Kosztorysy budowlane
  • Adaptację projektów typowych
  • Okresowe kontrole obiektów budowlanych
  • Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych
  • Dokumentacje powykonawcze budowy
  • Inwentaryzacje i oceny techniczne obiektów

Tel: +48 507 355 858