Klub dyskusyjny w Zakładzie Karnym

W czerwcu pracownice Biblioteki Publicznej we Wronkach spotkały się z osadzonymi we wronieckim  Zakładzie Karnym, aby porozmawiać o książce „Oswoić narkomana”. ZK odwiedzać będą regularnie – co miesiąc omawiając inną książkę

Klub dyskusyjny powstał jako efekt porozumienia zawartego pomiędzy Zakładem Karnym we Wronkach, a Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Wronki, którego celem jest nawiązanie długofalowej i cyklicznej, comiesięcznej współpracy pomiędzy w/w instytucjami.

Dzięki powyższemu osoby pozbawione wolności, odbywające obecnie karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym książki pt. „Oswoić Narkomana” czyli wywiadu z Robertem Rutkowskim, przeprowadzonym przez Irenę A. Stanisławską.

Książka dotyczy osobistej historii mężczyzny, który dziś jest psychoterapeutą, wykładowcą oraz pedagogiem, skupiającym swoją działalność zawodową w obszarze pracy z osobami uzależnionymi nie tylko od substancji, ale także destrukcyjnych zachowań, a w przeszłości sam pozostawał w czynnym uzależnieniu od narkotyków.

Robert Rutkowski jest osobą, która opowiada nie tylko o historii swojej choroby, ale przede wszystkim o tym jak z uzależnienia można wyjść. Z uwagi na nawiązane porozumienie kilkoro ze skazanych przed spotkaniem klubu dyskusyjnego otrzymało egzemplarze książek, z którymi się zapoznali po to, aby podczas spotkania móc włączać się w dyskusję dotyczącą obszarów w niej poruszanych. Powyższe jest niezwykle cennym doświadczeniem dla osadzonych aktualnie objętych leczeniem terapeutycznym, bowiem stanowi swoisty przykład tego jak z własną chorobą poradził sobie mężczyzna, który obecnie skupia się na niesieniu pomocy innym potrzebującym.

Osoby pozbawione wolności nie tylko skupiły się na historii przedstawionej w książce, ale także chętnie z zaproszonymi gośćmi dzieliły się doświadczeniami własnymi, zarówno związanymi z uzależnieniem jak i podejmowanymi próbami wyjścia z nałogu. Z uwagi na zawarte porozumienie i cykliczność spotkań spora grupa skazanych odbywających karę w ramach oddziałów terapeutycznych dla uzależnionych będzie mogła uczestniczyć w podobnych spotkaniach, w których omawiane będą kolejne pozycje książkowe, których tematyka będzie się skupiać wokół szeroko rozumianych obszarów uzależnienia, co może przyczynić się do głębszej refleksji oraz wzmacniać prowadzone na co dzień oddziaływania terapeutyczne.

Oprócz waloru terapeutycznego na uwagę zasługuje fakt, że osoby pozbawione wolności zyskały możliwość spotkania się z pracownikami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki, co samo w sobie stanowi pozytywny aspekt w ich codzienności z uwagi na chociażby możliwość konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

źródło: ZK Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *