Klub MKS Błękitni Wronki odpowiada na list mamy

Dziś otrzymałam list z Klubu MKS Błękitni Wronki, w którym, w imieniu Zarządu, wypowiada się Marek Pogorzelczyk. Oto list w całości wraz z załącznikami:

Oferty Pracy Wronki

Wronki  16.03.2022

KLUB MKS Błękitni Wronki – to klub z tradycją, bogatą teraźniejszością sportową,
prowadzący działalność szkoleniową bezpłatnie

MKS Błękitni  w ramach prowadzonej działalności  od kilku lat zrzesza w swoich szeregach około 200 zawodników  w 10 zespołach,  w różnych kategoriach wiekowych.  Odnosi sukcesy sportowe wygrywając rozgrywki w najwyższych kategoriach rozgrywkowych grupach dziecięcych i młodzieżowych. Zespół Juniora Młodszego czterokrotnie występował w Centralnej Lidze Juniorów Młodszych, reprezentując nasze środowisko na arenie krajowej i umożliwiając  naszym zawodnikom konfrontację z rówieśnikami z klubów występujących w Ekstraklasie.

Klub stwarza adeptom piłki nożnej wręcz idealne warunki do rozwoju piłkarskiego w postaci nowoczesnej bazy treningowej, zwłaszcza w okresie zimowym (dzięki współpracy z Akademią Lech Poznań  ma możliwość korzystania z hali pneumatycznej).

W odniesieniu do zarzutów dotyczących niezgłoszenia zespołu E2 do rozgrywek, to rzeczywiście 20.02.2022 upłynął termin zgłoszenia tej grupy wiekowej. Wynikało to z faktu przeoczenia ponownego zgłoszenia zespołów po rozegranej rundzie jesiennej.  Jednakże  w dniu 8.03.2022 Klub wystosował pismo do Wydziału Gier ZPN Poznań z prośbą o zarejestrowanie dwóch naszych zespołów do rozgrywek. Pismo to zostało rozpatrzone pozytywnie. W dniu 14.03.2022 otrzymaliśmy informację, iż nastąpi weryfikacja  składu grup ze względu na rezygnację innych klubów z udziału w rozgrywkach oraz zgłaszanie nowych chętnych do udziału w rozgrywkach.  Brak zgłoszenia w  przewi9dzianym terminie do 20.02.2022 nie spowodował braku udziału w rozgrywkach.

W odpowiedzi na zarzut celowego niezarejestrowania grupy E2  uważam, że jest on również chybiony, ponieważ zgodnie z Uproszczonym Regulaminem rozgrywek Uchwała nr VII /47/2021 pkt.5  brzmiącym ,,przed rozgrywkami zalecana jest rejestracja oraz uprawnienia do rozgrywek w systemie extranet”. Dopuszczalne jest również prowadzenie rozgrywek na podstawie protokołu  meczowego. Wynika to z bardzo dużej rotacji  zawodników w tej kategorii wiekowej. Na tych samych zasadach grupa E2 funkcjonowała w rundzie jesiennej, biorąc udział w oficjalnych turniejach organizowanych dla tej grupy wiekowej przez WZPN Poznań (Boruja Kościelna, Pożarowo, Szamotuły, Kaźmierz) a także rozegrała kilkanaście spotkań sparingowych w trakcie rundy jesiennej oraz okresie przygotowawczym do rundy wiosennej 2022, miedzy innymi drużynami z Wronek.  Opinie dotyczące niewłaściwie organizowanych przez WZPN rozgrywek należy kierować do organizatorów.

W odpowiedzi na zarzut odnośnie niewpuszczania rodziców  do miejsc treningów tj. sali gimnastycznej oraz hali pneumatycznej, to pragnę wyjaśnić, iż Klub kierował się w szczególności wytycznymi dotyczącymi panującej pandemii Covid oraz przepisami związanymi z użytkowaniem Hali Pneumatycznej. Nie zmienia to faktu, że w klubach sportowych nie praktykuje się pobytu rodziców i opiekunów w szatni sportowej w czasie prowadzonych zajęć (podobnie jak podczas zajęć lekcyjnych w szkołach). Takie zajęcia mają wymiar pedagogiczny i szkoleniowy. Nie zabraniamy rodzicom pobytu  na zajęciach prowadzonych w przestrzeni otwartej – wręcz zachęcamy do udziału w nich.

Rozmowa telefoniczna przedstawiona w tekście miała miejsce w dniu 10.03.2022 i miała inny przebieg, niż zostało to przedstawione. Telefon odebrał trener koordynator i włączył tryb głośnomówiący. W pewnym momencie spotykając się z zarzutami wobec trenera grupy E2 i niezgłoszenia zespołu do rozgrywek, głos zabrał Prezes Klubu i potwierdził brak zgłoszenia zespołu do rozgrywek oraz przedstawił sytuację drużyny E2 na dzień rozmowy. Poinformował, iż klub decyduje w oparciu o wiele czynników o zgłaszaniu zespołów do rozgrywek. WZPN i Klub jest partnerem dla WZPN Poznań. Klub nie kierował się żadnymi złymi intencjami związanymi z niezgłaszaniem tego zespołu do rozgrywek. Przeprosił za zaistniałą sytuację. W trakcie rozmowy Pani stwierdziła, iż w zaistniałej sytuacji (nie wiemy jakiej) jest zmuszona do zabrania syna z klubu. Wówczas padła odpowiedz, iż to rodzice decydują o przynależności klubowej i mają do tego pełne prawo oraz że skoro jest niezadowolenie z funkcjonowania, procesu szkoleniowego klubu to ma możliwość przeniesienia syna do innego.

Odnosząc się do  zarzutów skierowanych w stronę trenera grupy E2 – w trakcie rozmowy i zaistniałego faktu nieodpowiedniego zachowania trenera (było to użycie jednego wulgarnego słowa) stwierdzono, iż ono nie powinno zaistnieć oraz w imieniu Klubu przeprosiłem za jego zachowanie. Nadmieniam, iż zachowanie trenera miało miejsce na komunikatorze rodziców i nie odnosiło się do jego podopiecznych. Taka reakcja spowodowana była atakiem na trenera w związku z przestawionymi informacjami. Był to jedyny przykład niestosownego zachowania w trakcie wielomiesięcznej pracy z dziećmi tego trenera. Wiarygodnymi w ocenie pracy trenera są wpisy rodziców dziękujące za zaangażowanie w prowadzenie grupy, poświęcanie czasu ich pociechom. Nadmieniam, iż w momencie objęcia przez niego tej grupy, w sierpniu 2021 r. liczyła ona 10 -12 osób a dzisiaj liczy 28-32 osoby. Jest to ogromna zasługa trenera grupy E2, a o właściwym prowadzeniu zespołu świadczy frekwencja na zajęciach (są to 3 zajęcia w tygodniu). Zarzut, iż grupa E2 to mieszanina dzieci bez podziału na roczniki jest nie na miejscu. Występowanie w tej grupie dzieci z kilku roczników związane było z  procesem formowania się składu na nowo, po zmianie trenera. W związku z liczebnością tej grupy Zarząd podjął decyzję, iż z dniem 1.03.2022 pracę z tą grupą miał podjąć jeszcze jeden  trener (tak, aby podzielić wewnętrznie grupę). Jednakże z przyczyn niezależnych od Klubu, nie doszło do jego zatrudnienia. Zatem do tej grupy został zaangażowany trener pracujący już wcześniej w Klubie, który będzie wspomagał zajęcia grupy E2 do dnia 30.06.2022.

Podsumowując kwestie związane z trenerem grupy, jest osobą posiadającą  odpowiednie kwalifikacje, dobrze wykonującą swoją  pracę i ma pełne poparcie władz klubu w tym zakresie, a zarzuty względem jego pracy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości poza wyżej przedstawionym przypadkiem.

Odnośnie zarzutów finansowych – to pragnę zauważyć, iż Klub MKS Błękitni Wronki od początku istnienia prowadzi działalność bez pobierania składek od uczestników zajęć.

Budżet Klubu budowany jest na bazie umów  sponsorskich, darowizn  oraz grantów z dotacji z UMiG Wronki oraz MSIT. Całość otrzymanych przychodów przeznaczana jest na zatrudnienie 11 trenerów, osoby gospodarczo-administracyjne, opiekę medyczną, transport na mecze ligowe, zakup sprzętu sportowego, meczowego, opłaty delegacji sędziowskich oraz inne wydatki niezbędne do profesjonalnego funkcjonowania Klubu.

Coroczne sprawozdanie finansowe z działalności klubu jest przedstawiane i zatwierdzane przez członków stowarzyszenia na corocznym  zebraniu sprawozdawczym i wraz z protokółem zebrania obowiązkowo  wysyłane do rejestracji w KRS. W tym miejscu chciałbym podziękować  wszystkim sponsorom oraz osobom prywatnym, którzy przyczyniają się do budowania  tego budżetu, a w szczególności firmie Amica S.A. oraz Burmistrzowi MiG Wronki. Dzięki temu  klub może funkcjonować  w tak szerokim zakresie. Zadaniem Zarządu jest budowanie zbilansowanego budżetu, umożliwiającego realizację marzeń dzieci o grze w piłkę nożną bez kosztów finansowych ponoszonych przez rodziców.

Równocześnie w imieniu Zarządu pragnę podziękować rodzicom naszych podopiecznych za  zaangażowanie w funkcjonowanie Klubu, identyfikację z nim oraz ogromną większość pozytywnych opinii o naszej pracy.

Zapewniam, iż żadna złotówka z budżetu Klubu nie jest „wyrzucana w błoto”.

Załączam screeny z Fb MKS Błękitni, dotyczące pracy trenera z grupą dzieci.

                                                                                                              W imieniu Zarządu MKS Błękitni Wronki

                                                                                                                              Marek Pogorzelczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *