Kobiety z Puszczy Noteckiej [FOTO] [WIDEO]

W sobotę do Chojna przybyło ponad 150 osób. Uczestniczkami konferencji były głównie kobiety z obszaru 8 gmin partnerskich Puszczy Noteckiej.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Minister Zofia Szalczyk, która w swoim wystąpieniu przekazała informacje nt. przyszłej perspektywy finansowej oraz roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich. Nie zabrakło słów uznania dla dokonań naszych Liderek.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Posłanka na Sejm RP Pani Małgorzata Janyska również poinformowała o możliwościach jakie stwarza przyszły okres finansowania z UE, podkreśliła długoletnią współpracę naszych Liderek w zakresie udziału w Kongresach Kobiet, których jest organizatorką oraz w Konkursie Kryształowej Szpilki dla kobiet z północnej Wielkopolski.

Patronatem Honorowym wydarzenie objął Krzysztof Paszyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który podczas wystąpienia inauguracyjnego pogratulował wszystkim Paniom za niezwykłą aktywność i wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Poinformował o zadaniach Sejmiku i Samorządu Województwa na najbliższy okres. Wiele słów uznania przekazał Liderkom Pan Arkadiusz Błochowiak z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Obecni na Konferencji byli włodarze Gmin Partnerskich: Mirosław Wieczór – Burmistrz Wronek, Sławomir Szałata – Burmistrz Ostroroga, Maciej Bieniek – Burmistrz Obrzycka, Wiesław Bobiarski – Zastępca Wójta Gminy Obrzycko, Krzysztof Wolny – Burmistrz Międzychodu, Edmund Ziółek – Wójt Chrzypska Wielkiego.


Z ramienia Zarządu w Konferencji uczestniczyli: Jacek Kaczmarek – Prezes, Irena Wojciechowska – Wiceprezeska, Anna Andrałojć-Skarbnik, Agnieszka Leśniewska – Sekretarz oraz Józef Kubanek – Przewodniczący rady ds. oceny i wyboru operacji oraz jego zastępca Stanisław Żołądkowski, którzy dokonali otwarcia wydarzenia.

Wydarzenie prowadziła Ewa Gałka, Prezeska Centrum PISOP wraz z Panią Katarzyną Sulejewską oraz Justyna Schaefer-Kurkowiak. Zespół z PISOP w drugiej części przeprowadził warsztaty edukacyjne i gry strategiczne dla Pań. Bardzo dziękujemy za profesjonalną pomoc!

Swoimi występami wydarzenie uświetnił gościnnie Zespół Duszniczanka z Dusznik. Dziękujemy całemu zespołowi, a szczególnie Szefowej Danusi za bezinteresowny – wolontariacki występ dla uczestników Konferencji. Pani Minister Zofia Szalczyk osobiście podziękowała zespołowi za zaangażowanie i wysoki poziom zaprezentowanego repertuaru. Kolejnym Zespołem, który wolontarystycznie uświetnił nasze wydarzenie były Chabry z Wronek pod kierownictwem Ireny i Stefana Klekota. Nie mogło zabraknąć niezwykle zaangażowanych Chojanek, które nie tylko wspaniale śpiewały, lecz zrobiły dla każdej Pani kwiatek z bibułki wykonany tradycyjną metodą.

Swoją obecnością zaszczyciły nas Panie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW Pani Emilia Wiśniewska i Pani Karolina Miarka. Panelistkami konferencji były: Irena Wojciechowska z LGD Puszcza Notecka, Irena Klekota Prezeska Polskiego Związku Emerytów i Rencistów O/Wronki, Kierownik Zespołu śpiewaczego Chabry, Aleksandra Jankowska Kierownik Zespołu śpiewaczego Chojanki, Maria Dembina- Prezeska KGW Chojno i Urszula Krzyżaniak z KGW Stare Miasto. Dodam, że KGW Chojno sprawiło wielką niespodziankę, ponieważ staraniem Marii Dembiny odtworzony został strój ludowy, w którym Pani Maria wystąpiła.


Irena Wojciechowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *