Kolejna dotacja zdobyta!

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach z dumą informuje, że w 25 lipca reprezentujący spółkę Prezes Zarządu podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II”

Umowna wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 to:15 323 869,15 zł.

Dietetyk Wronki

logo_pkwronki

Zakres prac objętych projektem to: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na os. Borek we Wronkach, rozbiórka oczyszczalni ścieków na os. Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej pod dnem Warty, modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej we Wronkach, renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki – ok. 3 km oraz inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejDzięki realizacji ww. inwestycji nastąpi optymalizacja kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez utrzymanie jednej, a nie dwóch jak dotychczas, oczyszczalni dla miasta Wronki. Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu następnych posesji, czym wypełnimy zobowiązania wobec UE, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców. Ponadto wzrośnie bezpieczeństwo i gwarancja dostaw wody dla mieszkańców rozwijającego się osiedla Zamość, poprzez wybudowanie spinki wodociągowej pod Wartą. W zakresie stabilności dostaw wody i jej lepszej jakości powinna nastąpić znacząca poprawa dla mieszkańców Nowej Wsi i części Wronek (os. Na Górce) zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, która zostanie poddana gruntownej modernizacji. Działania podjęte w poprzednich latach związane z istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną potwierdziły także potrzebę i sens jej renowacji za pomocą specjalnego rękawa, co zamierzamy kontynuować. Wreszcie chcąc lepiej zarządzać siecią wod-kan zamierzamy wdrożyć system monitoringu, który ma nam pomóc w szybkim wykrywaniu awarii i zmniejszaniu strat. Osobnym aspektem naszego wniosku jest także działanie zmierzające do zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, w czym ma nam pomóc instalacja fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi oraz oczyszczalni ścieków Borek.

Planowana wartość przedmiotowych inwestycji to kwota 29,6 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 15,3 mln zł.

Złożony przez PK Wronki wniosek został wysoko oceniony i znalazł się w pierwszej dziesiątce wśród blisko stu, które zapewniły sobie dofinansowanie.

Ten sukces zawdzięczamy wytężonej pracy zespołu osób zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt, którym kieruje Pan Maciej Pospieszny.

Agencja Reklamowa Wronki

Rafał Zimny
prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego
we Wronkach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *