Kolejna publiczna dyskusja nad ul. Mickiewicza i ul. Dworcową dziś o 16.00 w sali nr 3 ratusza

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) dla ul. Mickiewicza i ul. Dworcowej dziś, 21 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, w sali obrad

Dietetyk Wronki Praca w Samsung Wronki Oferty Pracy Wronki

Od 5 do 26 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się 21 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, o godzinie 16:00 w sali nr 3.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2019 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Wronki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, lub boi@wronki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2019 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Agencja Reklamowa Wronki

źródło: www.Wronki.pl

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.