Kolejne odkrycia archeologiczne na trasie budowy wronieckiej obwodnicy

Dalsze badania archeologiczne na trasie budowy obwodnicy Wronek, która przebiega z dużym rozmachem. Co nowego odkryto?

Dietetyk Wronki
Kolejna informacja o pracach archeologicznych pochodzi tym razem ze stanowiska, nieznanego dotąd w ewidencji konserwatorskiej. W Nowej Wsi, na obszarze około 22 arów odkryto 68 obiektów nieruchomych, z których wszystkie reprezentują pozostałości neolitycznej osady ludności kultury amfor kulistych (KAK). Ta ludność pochodzi od charakterystycznego dla niej typu wyrobów ceramicznych, tj. amfory o kulistym brzuścu i cylindrycznej szyjce. Ukształtowała się ona w latach ok. 3100–2600 p.n.e. w dorzeczu Noteci, dolnej Warty i środkowej Sprewy.
– Zarejestrowano, co najmniej dziewięć studni, z których jedynie trzy można uznać za nieukończone. W przypadku dwóch obiektów mamy do czynienia nie ze studnią, lecz z obiektami stanowiącymi rodzaj zbiorników stałej wody, gdzie najprawdopodobniej „hodowano” małże, względnie je przechowywano, co wymagało bez wątpienia czystej wody. Najprawdopodobniej, to było powodem funkcjonowania sześciu studni, przynajmniej tyle udało się odsłonić w obrębie nowo budowanej obwodnicy, a więc na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. W jednej ze studni znaleziono całkowicie zachowaną amforę kulistą, naczynie charakterystyczne dla tej ludności. – dodaje archeolog.
Pobrane próbki glebowe z tych obiektów przejdą wkrótce specjalistyczne ekspertyzy w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Podobną procedurę przejdą próbki gleby pobrane ze studni. Warto dodać, że trwają obecnie szczegółowe prace gabinetowe mające na celu zaprezentowanie w przygotowywanym opracowaniu głównych odkrytych zabytków archeologicznych wraz z określeniem ich chronologii. Wydobyty materiał archeologiczny będzie następnie przekazany do Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach.
Znaleziska:
🔘 1. Widok na odkrywkę archeologiczną w Nowej Wsi, zdjęcie z drona, fot. Jarosław Sińczuk
🔘 2. Widok na rzut pionowy obiektu- nieukończonej studni z okresu kultury amfor kulistych, fot. Andrzej Krzyszowski
🔘 3. Podczas prac eksploracyjnych, fot. Andrzej Krzyszowski
🔘 4. Naczynie ceramiczne (amfora kulista) znalezione w studni, fot. Andrzej Krzyszowski
Więcej informacji o odkryciach znajduje się na naszej stronie www.wzdw.pl
Źródło: WZDW Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *