Kolejne rozdanie Polskiego Ładu. Gmina Wronki z dotacją!

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Powiaty i gminy, w których zlokalizowane były PGR-y mogły wziąć udział w trzeciej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych, która zakłada wsparcie właśnie dla tych jednostek. Dwie pierwsze edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i dały obraz jak wiele gmin oczekuje takiego wsparcia.

– Dziś znamy już wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich i jest mi niezmiernie miło, że w moim okręgu tak wiele gmin uzyskało potrzebne wsparcie – pisze do nas poseł Marta Kubiak.

A oto jak wyglądało III rozdanie w powiecie szamotulskim:

Powiat szamotulski:

– Powiat Szamotulski –1 mln 600 tys. 966 zł na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego

– Powiat Szamotulski– 1 mln 825 tys. 193 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb.

– Gmina Duszniki – 1 mln 960 tys. zł na przebudowę drogi gminnej relacji Duszniki – Zakrzewo, poprawa infrastruktury drogowej

– Gmina Kaźmierz – 1 mln 862 tys. zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ul. Okrężnej

– Gmina Obrzycko – 2 mln 205 tys. zł na modernizację kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym gm. Obrzycko

– Gmina Ostroróg – 1 mln 938 tys. 106 zł na modernizację dróg gminnych w Ostrorogu ul. Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie, Rudkach i Wielonku

– Gmina Pniewy– 382tys. 200  zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie

– Gmina Wronki – 2 mln 008 tys. zł na przebudowę dróg gminnych

– Gmina Wronki – 490tys. zł na budowę chodnika na ul. Łąkowej

– Miasto i Gmina Szamotuły – 1 mln 889 tys. 312 zł na budowę sortowni odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły

 

 

A tak wyglądają pozostałe rozdania, o których pani poseł pisze:

Powiat międzychodzki:

– Powiat Międzychodzki –1 mln 911 tys. zł na rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegerowskich powiatu międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych Przy DPS Piłka-Zamyślin

– Gmina Chrzypsko Wielkie – 1 mln 493 tys. 100 zł na budowę drogi gminnej w Orlu Wielkim

Agencja Reklamowa Wronki

– Gmina Chrzypsko Wielkie – 765 tys. zł na przebudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budową wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu

– Gmina Kwilcz – 1 mln 470 tys. zł na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz

– Gmina Międzychód – 873 tys. 496 zł na budowę świetlicy wiejskiej w m. Skrzydlewo

– Gmina Sieraków – 1 mln 911 tys. zł na program kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków -etap 1 – droga w Bucharzewie oraz droga w Chorzępowie

Powiat nowotomyski:

– Powiat Nowotomyski –1 mln 991 tys. 046 zł na budowę kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P

– Gmina Kuślin – 1 mln 960 tys. zł na budowę drogi gminnej w Śliwnie

– Gmina Lwówek – 2 mln 400 tys. zł na przebudowę ul. południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki

– Gmina Miedzichowo – 980 tys. zł na budowę drogi gminnej w Starym Folwarku

– Gmina Nowy Tomyśl– 1 mln 960 tys. zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej  w Nowym Tomyślu

– Gmina Opalenica – 2 mln 545 tys. zł na utwardzenie drogi gminnej Kopanki- Bukowiec w granicach Kopanki

– Gmina Zbąszyń – 1 mln 950 tys. zł na rozbudowę szkoły wraz z gospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszyń

Powiat grodziski:

– Powiat Grodziski –2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – etap III

– Gmina Granowo– 2 mln zł na budowę ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy – Zemsko, Strzępiń – Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo

– Gmina Grodzisk Wlkp. – 2 mln 940 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kąkolewie

– Gmina Kamieniec– 1 mln 470 tys. zł na rozbudowę budynku szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne

– Gmina Rakoniewice– 1 mln 999 tys. 973 zł na budowę drogi gminnej Jabłonna –Blinek

– Gmina Wielichowo– 3 mln 430 tys. zł na rozbudowę przedszkola w Wielichowie

Powiat pilski:

– Powiat Pilski – 2 mln 940 tys. zł na modernizację drogi powiatowej nr 1174P na odc. Nowy Dwór – Łobżenica

– Gmina Białośliwie – 2 mln 058 tys. zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Nieżychowie

– Gmina Łobżenica – 3 mln 430 tys. zł na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dźwiersznie Małym

– Gmina Miasteczko Krajeńskie – 2 mln 200 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Powiat w miejscowości Brzostowo

– Gmina Szydłowo– 3 mln 590 tys. zł na budowę, rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance

– Gmina Ujście – 1 mln 402 tys. 500 zł na budowę boisk sportowych w Byszkach, Chrustowie i Jabłonowie

– Gmina Ujście – 975 tys. zł na modernizację placów zabaw na terenie gminy Ujście

– Gmina Wyrzysk – 2 mln zł na budowę dróg w Rudzie i Gleśnie

– Gmina Wyrzysk – 1 mln zł na budowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie

– Miasto i Gmina Kaczory – 1 mln 470 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej Krzewina-Dziembowo

– Miasto i Gmina Wysoka – 2 mln 850 tys. zł na budowę wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej

Powiat złotowski:

– Powiat Złotowski – 1 mln 941 tys. 240 zł na przebudowę dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowości Święta, Radawnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka

– Powiat Złotowski– 783 tys. 804 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1065P – ulica Brzozowa w Złotowie

– Gmina i Miasto Jastrowie– 1 mln 960 tys. zł na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie

– Gmina i Miasto Krajenka – 1 mln 389 tys. 640 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie

– Gmina Lipka– 2 mln 499 tys. 980 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce

– Gmina Okonek –  1 mln 990 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie

– Gmina Tarnówka– 1 mln 620 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Bartoszkowo

– Gmina Tarnówka-805 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Annopole

– Gmina Zakrzewo– 1 mln 666 tys. zł na termomodernizację sal wiejskich w miejscowości Głomsk i Kujan

– Gmina Zakrzewo-882 tys. zł na budowę oświetlenia przy ścieżce pieszo rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie

– Gmina Złotów– 1 mln 470 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy

– Gmina Złotów– 1 mln 372 tys. zł na budowę ścieżki pieszo- rowerowej w obrębie miejscowości Nowy Dwór i Dzierzążenko

Powiat czarnkowsko-trzcianecki:

– Gmina Czarnków –2 mln 467 tys. zł na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie

– Gmina Drawsko– 1 mln 960 tys. zł na poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Drawsko

– Gmina Krzyż Wlkp. – 2 mln zł na przebudowę i modernizację budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

– Gmina Lubasz– 2 mln 432 tys. 940 zł na poprawę usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie

– Gmina Połajewo – 2 mln 420 tys. 600 zł na przebudowę drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

– Gmina Trzcianka– 882 tys. zł na utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś

– Gmina Trzcianka-686 tys. zł na utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko

– Gmina Wieleń – 1 mln 783 tys. 600 zł na przebudowę dróg w obrębie osiedla Wieleń Północ- II etap ul, Sosnowej i chodnik przy ul. Jana Pawła II

Powiat wągrowiecki:

– Powiat Wągrowiecki – 2 mln 744 tys. zł na remont drogi powiatowej nr 1600P odc.   Krzyżanki- Gołańcz w formule „zaprojektuj i wybuduj”

– Gmina Damasławek – 1 mln 568 tys. zł na budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole podstawowej w Niemczynie

– Gmina Damasławek – 344 tys. 960 zł na budowę chodnika w miejscowości Rakowo oraz budowę oświetlenia LED w miejscowości Niemczyn

–  Gmina Wapno – 1 mln 960 tys. zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Wapnie

– Gmina Wągrowiec – 1 mln 400 tys. zł na budowę oczyszczalni ścieków w Potulicach

– Gmina Wągrowiec – 600 tys. zł na przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice

– Miasto i Gmina Gołańcz – 766 tys. 392 zł 62 gr na przebudowę drogi w Smogulcu dz. 110/33

– Miasto i Gmina Gołańcz – 403 tys. 383 zł 12 gr na przebudowę drogi w Panigrodzu dz. 364/42

Powiat chodzieski:

– Powiat Chodzieski – 2 mln 499 tys. zł na przebudowę skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P

– Gmina Budzyń – 2 mln zł na budowę drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzyniu

– Gmina Chodzież – 2 mln 499 tys. zł na budowę drogi – Podanin Os. Barwne, gm. Chodzież

– Gmina Margonin – 1 mln 764 tys. zł na wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej

– Gmina Szamocin – 2 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie Gminy Szamocin

Powiat wolsztyński:

– Powiat Wolsztyński –2 mln zł na modernizację sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie

– Gmina Wolsztyn – 2 mln zł na przebudowę obiektów Szkoły Podstawowej w m. Stara Dąbrowa

– Gmina Przemęt – 2 mln 450 tys. zł na budowę ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowę dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy

– Gmina Siedlec – 1 mln 960 tys. zł na modernizację sali sportowej w Siedlcu

Powiat obornicki:

– Powiat Obornicki – 931 tys. zł na budowę drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P

– Gmina Oborniki –2 mln 077 tys. 600 zł na przebudowę drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu, oraz budowa ul. nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem

– Gmina Oborniki –1 mln 372 tys. zł na budowę ulic: M. Skłodowskiej-Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

– Gmina Rogoźno – 5 mln zł na budowę kanalizacji Parkowo -Józefinowo- Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w Rogoźnie oraz przebudowa drogi w Rudzie

– Gmina Rogoźno-1 mln 805 tys. zł na budowę obiektu mostowego na rzece Rudce

– Gmina Ryczywół – 950 tys. zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu

– Gmina Ryczywół– 900 tys. zł na modernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Nininie

Zdaję sobie sprawę z tego, że liczba takich inwestycji jest ogromna, a to znaczące wsparcie w dużej mierze poprawi sytuację wielu gmin,
w których niegdyś funkcjonowały PGR-y.

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *