Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Komu burmistrz przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w 2021 roku?

Co roku u budżecie MiG Wronki radni rezerwują kwotę na oferty składane przez organizacje i stowarzyszenia na realizację zadań publicznych w obszarach: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku również burmistrz podzielił zaplanowaną kwotę między tych, którzy zgłosili swoje zadania na rok 2021. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie szansa na ich realizację

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI O WYNIKACH  

KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej opiniującej
oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku

informuję, że przyznałem dotacje na realizację zadań publicznych w 2021 roku następującym organizacjom:

W obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Agencja Reklamowa Wronki

L.p.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na 2021r.

 

1.

UKS „WAWRZYN” Biezdrowo

Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół poprzez prowadzenie szkolenia z różnych form tanecznych, udział w turniejach i pokazach oraz popularyzacja tańca w Gminie Wronki, na terenie Polski i Europy

   22 000,-

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek MIRAŻ Wronki

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów tanecznych i sportowych  oraz udział w zawodach mistrzowskich i pokazach tanecznych organizowanych stacjonarnie lub online w Polsce i za granicą

   16 000,-

3.

Klub Kręglarski „Dziewiątka – Amica” Wronki

Upowszechnianie kręglarstwa klasycznego i rozwój kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów i innych imprez sportowych, udział w zawodach na terenie Polski i za granicą, wspieranie sportu masowego i rekreacji oraz popularyzacja sportu w środowisku lokalnym

   30 000,-

4.

MKS „Błękitni” Wronki

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy oraz prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w ramach rozgrywek organizowanych przez PZPN oraz WZPN Poznań i udział w turniejach piłkarskich

   80 000,-

5.

LUKS „Gry Logiczne” Wronki

Propagowanie gry w warcaby wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział zawodników klubu w turniejach warcabowych

     6 000,-

6.

Wroniecki Klub Karate Wronki

Udział w rozgrywkach sportowych karate, organizacja imprez oraz szkolenie dzieci i młodzieży z miasta i gminy Wronki

      6 000,-

7.

Klub Sportowy Akademia Sportu Wronki

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, uczestniczenie w rozgrywkach WZPN oraz organizacja i udział   w innych turniejach  piłki nożnej

     36 600,-

8.

Klub Sportowy Akademia Sportu Wronki

Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe, mecze i turnieje z piłki siatkowej

     16 000,-

9.

LKS „CZARNI” Wróblewo

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w współzawodnictwie sportowym

     28 000,-

10.

Fundacja Jeszcze więcej sportu

River Triathlon Series Wronki

 

       8 500,-

 

11.

LZS „WARTA” Wartosław

Szkolenie sportowe, organizacja zawodów i udział w rozgrywkach B kl. WZPN Poznań

     14 000,-

12.

Klub Sportowy Akademia Koszykówki w Poznaniu

Wroniecka Akademia Koszykówki – Sport dla wszystkich

        4 600,-
  13.. Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA Wronki

Organizacja VII regat kajakowych w Samołężu

        5 300,-

 

 

  14.

 

 

Stowarzyszenie „Wroniecki Klub Biegacza”

 

„VII Wroniecka Dycha”

       12 000,-

 

  15. Rada Gminna Zrzeszenia LZS Wronki

Amatorskie rozgrywki gminne piłki nożnej we Wronkach dla młodzieży i seniorów

       15 000,-

 

W obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.           Wnioskodawca           Nazwa zadania Kwota

przyznanej

dotacji na 2021r.

1.  

Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica” Wronki

 

 

Święto 56 pułku piechoty 2021

      1 200,-
2.  

Wronieckie Stowarzyszenie Kultury

 

VII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat”-Wronki 2021”

 

    28 300,-
3.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek MIRAŻ Wronki

 

Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Mażoretkowego „Wirująca Pałeczka”

 

 

      7 500,-

4.  

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion” Poznań

 

Historia obok nas. Odkrywamy dziedzictwo olęderskie Lubowa Drugiego

        3 000,-

 

W obszarze:  Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Lp.

 

Wnioskodawca

 

                  Nazwa zadania

Kwota

przyznanej

dotacji na

2021r.

 

1.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”

 

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez rywalizację sportową i wspólną zabawę

 

 

    4 500,-

2.  

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „AGATA” Wronki

 

Zagospodarowanie czasu wolnego w formie ćwiczeń fizycznych

 

oferta wpłynęła po terminie składania ofert

 

3.  

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań Zarząd Koła w Szamotułach

 

 

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Białej Laski

    1 500,-

Mirosław Wieczór, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

Źródło: www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *