Koniec kontroli RIO w Urzędzie. Co wykazała?

1 marca podczas konferencji prasowej w Ratuszu burmistrz Mirosław Wieczór wraz z Robertem Dorną i Agnieszką Szulczyk poinformował o efektach kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

konferencja1marcaUMiG

Kontrola RIO rozpoczęła się 7 października 2015 roku. Przez ponad 3 miesiące zespół składający się z 3 kontrolerów RIO stworzył dwa protokoły o łącznej ilości 520 stron. Kontrola zakończyła się 22 stycznia 2016 roku.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Pierwszy protokół dotyczył kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Wronki. Składał się z 418 stron. Drugim protokołem była kontrola problemowa gospodarki nieruchomościami Miasta i Gminy Wronki. Ten protokół był nieco krótszy – zajął 102 strony A4.

Podczas kontroli Urząd Miasta i Gminy Wronki składał pisemne wyjaśnienia, które burmistrz Wieczór przyniósł na konferencję w oddzielnym segregatorze. Objętość umieszczonych w nim dokumentów była jeszcze raz taka, jak protokoły pokontrolne RIO. Robiła wrażenie :)

Kontrola poszerzona została o 2 donosy. Pierwszy z nich dotyczył zakresu budowy farm wiatrowych w ramach planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy wsi Wróblewo i Pożarowo. Drugi donos dotyczył fundowania pucharów przez burmistrza, kiedy ten obejmował patronatem imprezę sportową.

Wypadliśmy dobrze. W tych obszarach, na które na nas donoszono wypadliśmy bardzo dobrze podsumował burmistrz Mirosław Wieczór tę część kontroli.

Kontrola wykazała też nieprawidłowości w kilku obszarach. O tym, co RIO uznała za niezgodne opowiedziała bardzo dokładnie i szczegółowo, jak na spowiedzi, skarbnik Agnieszka Szulczyk.
Pełne nagranie z konferencji poniżej. Zapraszamy do wysłuchania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.