Konsultacje społeczne – „Roczny program współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego programu współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Przedmiotem konsultacji jest:
Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”.

Termin konsultacji:
Od dnia 20 października 2022 roku do dnia 4 listopada 2022 roku.

Forma konsultacji:
Wszelkie uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian co do zapisów Programu należy złożyć w formie pisemnej za pomocą „Formularza konsultacji”.

Wypełnione formularze w terminie do 4 listopada 2022 roku należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5 we Wronkach, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres poczta@wronki.plnajpóźniej do 4 listopada 2022 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) działające na rzecz gminy Wronki.

Zarządzenie w sprawie konsultacji, projekt uchwały oraz formularz konsultacji w załączeniu.

Wronki, 19 października 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

Mirosław Wieczór

źródło: www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *