Konsultacje społeczne w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki podał do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2022 roku – czytamy na stronie www.Wronki.pl

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać w terminie do 4 kwietnia 2022 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu na poniżej zamieszczonym formularzu na adres:

1) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki,

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: n.pajor@wronki.pl.

Uwagi i propozycje zmiany projektu uchwały będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

źródło: www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *