LII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

LII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 27 października 2022 r. w czwartek, o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 59 we Wronkach

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
 4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 września  2022 r.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wronki dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych do 30 kwietnia 2022 r.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wronki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 września 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty za korzystanie przez handlujących z prądu na stoiskach na Targowisku Miejskim stanowiącym własność gminy Wronki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatków dla podmiotów wrażliwych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości z terenu gminy Wronki.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *