Lubowo – niepokorne sołectwo

Lubowo to drugie sołectwo, które nie zaopiniowało pozytywnie proponowanych zmian w statucie. Sołtysem został ponownie Eugeniusz Stańko.

Zebranie wiejskie w Lubowie zakończyło maraton wyborczych spotkań. W świetlicy pojawiło się 35 mieszkańców ze 112 uprawnionych do głosowania. Wśród gości znalazł się między innymi radny Miasta i Gminy Wronki, Arkadiusz Białek. Z ramienia ratusza zebranie prowadziła skarbnik, Agnieszka Szulczyk. Spotkanie rozpoczął sołtys Eugeniusz Stańko, który przywitał wszystkich obecnych i oddał głos przewodniczącej.

Agencja Reklamowa Wronki Oferty Pracy Wronki

Lubowo (1)

Mieszkańcy przegłosowali proponowany porządek obrad i nie wnieśli żadnych zmian. Eugeniusz Stańko złożył sprawozdanie z mijającej kadencji. Szczegółowo omówił wszystkie wydatki sołectwa z podziałem na konkretne lata. Mówił przede wszystkim o pieniądzem, które zainwestowano w zakupy związane ze świetlicą. – W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi i jego Zastępcy za 4-letnią współpracę. Dziękuję również radnym Miasta i Gminy Wronki. Osobne podziękowania składam Kierownikom Referatów oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wronki za wspólną pracę na rzecz naszej społeczności. Pragnę również podziękować członkom Rady Sołeckiej i członkom OSP za rzeczową i pełną zaangażowania pracę na rzecz sołectwa. Na zakończenie słowa podziękowania kieruję do mieszkańców Lubowa i Karolewa za efektywną i pełną poświęcenia pracę dla naszego społeczeństwa – podsumował sołtys, Eugeniusz Stańko.

Lubowo (2)

Po sprawozdaniu, przyszedł czas na najważniejsze rozstrzygnięcia – wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną, która pracowała w składzie: Wioletta Książek – przewodnicząca oraz Daria Sikora i Natalia Lala. Na stanowisko sołtysa mieszkańcy sołectwa Lubowo zaproponowali tylko jednego kandydata – obecnego sołtysa. Eugeniusz Stańko wyraził zgodę i otrzymał 33 głosy.

Mieszkańcy zdecydowali, że Rada Sołecka sołectwa Lubowo będzie pięcioosobowa. Przewodniczącym z definicji został Eugeniusz Stańko, a zebrani w świetlicy zaproponowali pięć kolejnych kandydatur: Grzegorza Paczkowskiego, Renatę Dąbrowską, Agnieszkę Niezborałę, Witolda Pospiesznego i Roberta Rusinka. Podczas głosowania oddano 34 głosy ważne i 1 nieważne. Radę Sołecką utworzyli: Robert Rusinek (32 głosy), Witold Pospieszny (31 głosów), Renata Dąbrowska (27 głosów) i Agnieszka Niezborała (21 głosów).

Lubowo (7)

Kolejnym punktem zebrania były konsultacje społeczne w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w statucie sołectwa proponowanych przez burmistrza Miasta i Gminy Wronki. Mieszkańcy zgłaszali mnóstwo uwag, wątpliwości i ostatecznie jednogłośnie odrzucili poprawki.

Na koniec przewidziano tradycyjnie wolne wnioski i zapytania. Mieszkańcy niemal z każdej strony atakowali Agnieszkę Szulczyk trudnymi pytaniami i zgłaszali swoje postulaty. Domagali się między innymi uporządkowania rowów przy drodze Lubowo – Pożarowo, poprawy jakości drogi Wartosław – Lubowo i budowy ścieżki rowerowej, przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym i lepszego dojazdu do Jeziora Pożarowskiego. Ktoś z sali dopytywał o sposób ustalania środków z funduszu wiejskiego. Robert Rusinek zgłosił potrzebę kupna agregatu prądotwórczego do studni. Mnóstwo wątpliwości wzbudziła wycinka drzew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *