LX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki w czwartek o 17.00 w WOK-u

LX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, przy ul. Poznańskiej 59 we Wronkach

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 marca 2023 r. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 marca 2023 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Miasta i Gminy Wronki. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na rok 2022 i 2023. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie wydzielonym w Olszynkach przy ul. Jana Pawła II we Wronkach. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, ale których organem prowadzącym jest gmina Wronki. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2023 roku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Stróżki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany statutów sołectw. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedla Zamość w sprawie zmiany statutu osiedla. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Sierakowskiej w mieście Wronki. 
16. Wolne głosy i wnioski. 
17. Zamknięcie sesji.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *