LXI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki już jutro

LXI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się jutro, 25 maja 2023 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 59 we Wronkach. Zapraszamy mieszkańców, wstęp na sesje i komisje jest wolny

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 kwietnia 2023 r.

7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kolejowej oraz ulicy Prostej w miejscowości Wronki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej we Wronkach przy ul. Polnej.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *