LXXIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki – ostatnia w kadencji 2018-2024

W czwartek 25 kwietnia o godzinie 17.00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kulturyodbędzie się LXXIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki. Będzie to ostatnia sesja Rady w tym składzie.

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie pisemnych interpelacji i wniosków radnych.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 marca 2024 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 marca 2024 r.

6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wronki”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2024-2035.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *