MiG Wronki zajęły 580. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”

Miasto i Gmina Wronki zajęły 580. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”. Sklasyfikowanych zostało 878 gmin miejsko- wiejskich z całej Polski. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

fot. Paciorkowski

O RANKINGU

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, nasz ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

 

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników.
Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Braliśmy tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładliśmy nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzaliśmy jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.

KAPITUŁA

JERZY BUZEK – Przewodniczący Kapituły, były premier RP, Europoseł, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
BOGUSŁAW CHRABOTA – Redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.
ANNA CIEŚLAK-WRÓBLEWSKA – Redaktor dziennika „Rzeczpospolita”.
ANDRZEJ PORAWSKI – Dyrektor Biura Związek Miast Polskich.
JERZY STĘPIEŃ – Sędzia, prawnik, przewodniczył komisji samorządu terytorialnego senatu, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
LESZEK ŚWIĘTALSKI – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
CEZARY TRUTKOWSKI – Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
HANNA WAWROWSKA – Autorka i szef projektu „Rzeczpospolita. Życie Regionów”.
źródło: https://rankingsamorzadow
2021 rok- Wronki miejsce 580
2020 rok- Wronki miejsce 432
2019 rok- Wronki miejsce 460
2018 rok- Wronki miejsce 423
2021 rok- Wronki miejsce 580 – 37,52 pkt. na 100 pkt. możliwych:
2018 rok- Wronki miejsce 423:
2019 rok- Wronki miejsce 460:
202o rok- Wronki miejsce 423 – 34,78 pkt. na 100 możliwych:
źródło: https://rankingsamorzadow
komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *