Mimo powszechnego sprzeciwu mieszkańców dwóch gmin prezes Strażyński nie odpuszcza Samołężowi

W ubiegłym tygodniu radni otrzymali informację od prezesa PK Andrzeja Strażyńskiego w sprawie  „Punktu przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla Miasta i Gminy Wronki”. Prezes przesłał nazwy 9 podobnych inwestycji w bliższej i dalszej okolicy, „aby zobrazować sobie wygląd przedsięwzięcia”. Postanowiłam kilka z nich sprawdzić. Póki co zrobiłam to nie odchodząc od komputera, choć nie ukrywam, że w kilka miejsc wybieram się z kamerą. Oto, co na portalach wyczytałam o miejscach zaproponowanych  przez prezesa Strażyńskiego, „aby zobrazować sobie wygląd przedsięwzięcia”

Dietetyk Wronki

Szanowni Państwo,

Nawiązując do przedstawionej Państwu koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. „Punkt przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla Miasta i Gminy Wronki” przesyłam poniżej informacje o miejscach tego typu, które można spróbować odwiedzić, aby zobrazować sobie wygląd przedsięwzięcia:

 • Rumianek gm. Tarnowo Podgórne – punkt przeładunku odpadów z kompostownią;
 • Piotrkówko gm. Szamotuły – punkt przeładunku odpadów, obok jest obecnie budowana kompostownia; proszę mieć na uwadze, że stworzono ten punkt praktycznie przed wjazdem na składowisko odpadów, które nie ma związku z punktem przeładunku odpadów;
 • Bukowiec (gm. Międzyrzecz) i Krześniczka (gm. Witnica) – punkty przeładunku odpadów prowadzone przez Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn k. Sulęcina;
 • Rawicz – punkt przeładunku odpadów;
 • Jarocin – kompostownia prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami, kompost jest sprzedawany zgo-jarocin.pl zgo-jarocin.pl;
 • Gola gm. Gostyń –punkt przeładunku odpadów komunalnych www.mzoleszno.com.pl www.mzoleszno.com.pl
 • Celowy Związek Gmin R-XXI (gm. Nowogard) – należy mieć na uwadze, że  prowadzi on instalację przetwarzania odpadów komunalnych aż dla 28 gmin, natomiast w naszym przypadku z taką skalą przedsięwzięcia nie będziemy mieć do czynienia. CZG R-XXI prowadzi m.in.:
  – Ø   Mielenko Drawskie – punkt przeładunku odpadów komunalnych
  – Ø   Słajsino – kompostownia – produkowany kompost jest sprzedawany (w załączeniu materiał dostępny na stronie). www.czg.nowogard.pl www.czg.nowogard.pl www.czg.nowogard.pl www.czg.nowogard.pl

Pozdrawiam   Andrzej Strażyński Prezes Zarządu
Tel.: +48 0-67 2540-204 Fax.: +48 0-67 2545-650
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3,
64-510 Wronki
www.bip.pk-wronki.cil.pl www.bip.pk-wronki.pl www.pk-wronki.pl www.pk-wronki.pl

 

Oto informacje o obiektach, znalezione w sieci. Ale nie na oficjalnych portalach podanych przez prezesa. Szukałam portali, które, piszą, co myślą mieszkańcy, a  nie co się władzy marzy. Czyli takie, jak to mówi nasz „miszcz” z ratusza; „tendencyjne medium”. No i w każdej miejscowości takie znalazłam. Na wszystkie podane przykłady nie miałam siły, ale to, co znalazłam, już mnie na tyle upewniło, że nie jest tak pięknie, jakby tego chcieli nasi pomysłodawcy.

Śmierdzi wszędzie!

A zauważcie Państwo, że część z tych biokompostowni znajduje się pod dachem lub  w zamkniętych pomieszczeniach! Wszystkie wpisy pochodzą z 2020 roku, czyli są świeże. Wiadomo, że śmierdzi najbardziej od wiosny do późnej jesieni. Teraz, zimą, mniej. 

Pierwszy Rumianek. Hasło wyszukiwania: Rumianek gmina Tarnowo Podgórne- smród. Sierpień 2020. Jest portal Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne – Grupa Publiczna – 16,8 tys. członków grupy, na której w sierpniu 2020 roku rozgorzała dyskusja na temat smrodu…

Rumianek gm. Tarnowo Podgórne – punkt przeładunku odpadów z kompostownią;

Tutaj wypowiedzi mieszkańców na temat SMRODU z kompostowni, która przetwarza odpady BIO:

Agencja Reklamowa Wronki

https://m.facebook.com/groups/mieszkancygminytarnowopodgorn/permalink/1560729800754451/  

 

Ostrów – punkt przeładunku odpadów z kompostownią;

Kiedy zniknie smród z ostrowskiego wysypiska? Przedstawiono plan działania

Prezydenci miasta oraz prezes Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów przedstawili wyniki audytu, który został przeprowadzony na terenie ostrowskiego wysypiska. Przedstawiono plan działania na najbliższy rok. Pierwsze zmiany mają zostać wprowadzane już od 1 grudnia. Samorządowcy zapewniają, że spotkają się także z mieszkańcami Zacisza-Zębców oraz innych części miasta zainteresowanych problem odoru wydobywającego się z wysypiska.

– Audyt zgodnie z zapowiedziami został przeprowadzony w październiku, 6 listopada został przedstawiony podczas walnego zgromadzenia, a dziś rekomendację audytu i plan działania chcieliśmy przedstawić mieszkańcom – mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Głównym wyzwaniem, z jakim musiała zmierzyć się nowa szefowa RZZO, był odór unoszący się nad Zaciszem-Zębców, a czasami nawet nad śródmieściem Ostrowa. Ten problem budzi wiele kontrowersji i jest przyczyną protestów ze strony mieszkańców domagających się podjęcia działań, aby go rozwiązać. – Posiadamy jasny plan. Audyt odnosił się do konfiguracji, instalacji i eksploatacji instalacji oraz emisji generowanych przykrych zapachów dla otoczenia. Zlokalizowaliśmy problemy, które powodują produkcję przykrego zapachu – mówił Mikołaj Kostka, zastępca prezydent miasta.

Według wyniku audytu problemy smrodu zostały zlokalizowane i są to: kompostownia reaktorowa/biostabilizacja, biofiltr kompostowni, odpady zgromadzone na placu magazynowym i kompostowni płytowej. A także zamknięta kwatera składowa, eksploatowana kwatera składowiska, sortowania odpadów zmieszanych, stacja pogodowa.

Przedstawiono także plan działania, ruchy, które muszą zostać poczynione, by zlikwidować problem zapachu unoszącego się nad częściami Ostrowa:

 • ograniczenie przyjmowania ilości odpadów,
 • ograniczenie magazynowania odpadów zawierających frakcję bio na zewnątrz,
 • uzupełnienie systemu oczyszczania powietrza z kompostowni o płuczkę,
 • modernizacja systemu odgazowywania kwatery 1/3,
 • zmiany w organizacji prac związanych z załadunkiem kompostowni,
 • usprawnienie przepływu powietrza przez materiał poddawany biostabilizacji i kompostowany w kompostowni,
 • doposażenie układu wentylacji i odpylania sortowni w biofiltr,
 • okresowe opróżnianie i czyszczenie zbiorników na odcieki i ścieki technologiczne oraz wody opadowe,
 • dążenie do zmiany systemu zbierania bioodpadów,
 • modernizacja strefy przyjęcia odpadów w sortowni,
 • zabudowa i hermetyzacja wejścia odpadów do kompostowni,
 • pozyskanie lokalizacji dla nowej kwatery składowiska
 • przeniesienie najbardziej uciążliwej działalności na inną lokalizację,
 • budowa elektrociepłowni i budowa biogazowni.

5 pierwszych kroków

 1. Wywóz dużej części zalegających odpadów do innej instalacji.
 2. Rozwój zaplecza RZZO – wniesienie gruntu o wartości 1,5 miliona złotych.
 3. Uzupełnienie systemu oczyszczania powietrza z kompostowni i płuczkę.
 4. System odgazowania eksploatowanej kwatery 1/3.
 5. Zmiana systemu zbierania bioodpadów.

Prezydent Klimek zapewnia, że pierwsze zmiany zaczną być wprowadzane już od 1 grudnia 2020 r.. Władze miasta i spółki zaplanowały także spotkania z mieszkańcami. Jak informują, “są otwarci na rozmowy i wszelkie uwagi oraz pomysły”.

 

Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn k. Sulęcina

Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn koło Sulęcina 

https://czg12.pl/odpady/zaklad-unieszkodliwiania-odpadow-komunalnych/

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tyś. Mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii.

KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA

Kompostownia służy do przerabiania odpadów organicznych pochodzących z selektywnej zbiórki z gmin członkowskich związku i z rejonu centralnego woj. lubuskiego. Ogólna ilość odpadów ulegających biodegradacji na terenie Związku wynosi ok. 3500 Mg/rok.

NSTALACJA DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

W instalacji przetwarzana jest frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w części mechanicznej instalacji (hali sortowni).

Przetwarzanie odpadów w Instalacji odbywa się w dwóch etapach:

Etap I: faza intensywna

Faza ta prowadzona jest w zamkniętych bioreaktorach z napowietrzaniem i oczyszczaniem powietrza. Wytworzone w procesie powietrze poprocesowe zostaje oczyszczone w specjalnym biofiltrze (materiał biologiczny biofiltru stanowić może kora sosnowa, torf lub kompost)

Etap II – faza dojrzewania

W trakcie intensywnej fazy dojrzewania następuje ok. 30 % redukcja masy wsadu. Frakcja podsitowa jest układana na placu dojrzewania w pryzmy o długości ok. 80 m i szerokości ok. 7 m. Materiał dojrzewający wymaga przerzucania z wykorzystaniem przystosowanego do tego sprzętu technologicznego.

Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest osiągnięcie możliwie wysokiego stopnia rozkładu związków organicznych, co minimalizuje ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Warto również podkreślić, że nowo wybudowana instalacja pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów składowanych w stosunku do przyjętych z 98% do 57%. W wyniku obróbki powstaje tzw. stabilizat, który może być następnie unieszkodliwiony lub po przesianiu wykorzystany do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów.

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów była niezbędnym elementem do uzyskania przez ZUOK w Długoszynie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Jarocin – kompostownia prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami

Mieszkańcy alarmują – fetor nie do zniesienia!
jarocinska.pl:

Telefon w naszej redakcji nie przestaje dzwonić. Ludzie są zdesperowani i wściekli – w mieście od jakiegoś czasu panuje trudny do zniesienia smród. Jakie jest jego źródło? Większość interweniujących osób twierdzi, że fetor pochodzi z Zakładu Gospodarki Odpadami. Czy tak rzeczywiście jest?

– To jest nie do zniesienia. Mieszkam na osiedlu Polna. Miałam w nocy otwarte okno balkonowe, bo przy tej temperaturze nie da się inaczej. Obudziłam się z potwornym bólem głowy i wtedy poczułam ten obrzydliwy smród. To nie da się opisać, jakby zgniłe resztki jedzenia czy coś podobnego. Smród tak okropny, że mnie zemdliło – opisuje jedna z kobiet, która prosiła nas o interwencję w tej sprawie.

– Trudno określić kiedy śmierdzi. To są takie fale. Nie można powiedzieć, że tylko w nocy, bo teraz jest południe, ja teraz jestem na dworze i też to czuje – opisuje ktoś inny.

Wielu mieszkańców Jarocina upatruje źródło trudnego do wytrzymania smrodu, który czuć niemal w całym mieście, w składowanych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami śmieci – zwłaszcza odpadów BIO.

https://www.jarocinska.pl/wiadomosci/mieszkancy-alarmuja-fetor-nie-do-zniesienia-jest-odpowiedz-zgo-aktualizacja/CmjBLLjZiU032GjxEe8y
Jeśli komuś mało przykładów, bardzo proszę poszukać samemu.
Szwarc Gapa
A tutaj protest mieszkańców Samołęża, Stróżek i Koźmina:
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.