Most zamknięty również dla rowerzystów i pieszych

Na „barykadach” zamkniętego mostu wisi znak „zakaz ruchu” z dopiskiem „Dotyczy również pieszych i rowerzystów”, co oznacza, że mostem nie można ani jeździć, ani chodzić. Dotyczy to aut, motorów, rowerów i pieszych. Za nieprzestrzeganie tych zasad można dostać albo pouczenie, albo mandat. Czytelnicy jednak sygnalizują mi pewien problem

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Czytelnicy sygnalizują, że problem już rozwiązany :) Pięknie! List jest z czwartku, więc szybkość załatwienia rajdowa :)  Dziękujemy WZDW. Artykuł zostawiam na potwierdzenie, że jak się chce, to można. W poniedziałek fotografujemy jak to wygląda poprawnie.

Tak się składa, że blokada ze znakiem stoi na skrzyżowaniem drogi z mostem. Jest pewien problem, który sygnalizują nam Czytelnicy. Rozumieją, że PRZEZ MOST chodzić nie wolno, ale PRZED MOSTEM są ławeczki (na zdjęciu po lewej), jest też pomnik papieża, przy którym wierni chcieliby zapalić znicz, ale w świetle prawa NIE WOLNO im, ponieważ PRZED wymienionymi punktami JEST ZAKAZ.
Może ktoś powie: czepiają się, są ważniejsze sprawy. Pewnie i są, ale skoro nie słychać nic o otwarciu mostu w najbliższym czasie, może warto jednak rozważyć uwagi Czytelników? Na pewno jest jakieś sensowne wyjście, które nie będzie nic kosztowało oprócz ruszenia głową przez urzędników zarządcy drogi, a problem się rozwiąże?
Tak na dobrą sprawę PRZEZ PASY od strony mostu też legalnie chodzić nie można, ponieważ znak stoi PRZED PASAMI (co dokładnie widać na zdjęciu powyżej.

Oczekujemy odpowiedzi.

Kamil Brust jest autorem zdjęcia (poniżej), które pokazuje, że jednak bezkarnie w okolicach zamkniętego mostu nie można jeździć rowerem. Nie wiemy jak skończyła się dla tych młodych ludzi kontrola, ale mamy nadzieję, że pouczeniem.

 

Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

Kategoria znaków: B-Znaki zakazu  

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów.

Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze są w szczególności:
— prowadzenie robót w pasie drogowym,
— zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
— przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
— przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem należy stosować tekst np. o treści: „Nie dotyczy TAXI”, „Nie dotyczy samochodów osobowych”

Jeżeli znak B-1 jest umieszczony na wylocie ze skrzyżowania, to na wlotach pozostałych dróg, odpowiednio do warunków lokalnych, stosuje się znaki dopełniające: zakazu B-21 i B-22, znaki nakazu od C-1 do C-8 lub znaki F-6.

W przypadku gdy pod znakiem B-1 umieszczono tabliczkę z napisem „Nie dotyczy…”, wówczas pod zastosowanymi dopełniającymi znakami zakazu lub nakazu należy również umieścić tabliczki z takimi samymi napisami.

Stosując znaki dopełniające, należy uwzględnić to, że znak B-21 zabrania również zawracania. Podobnie zabronienie tego manewru może wynikać ze znaków nakazu. Jeżeli wprowadzenie zakazu wykonywania tego manewru nie jest uzasadnione, to należy zastosować znak F-6.

Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się, w jakich godzinach obowiązuje, np. „w godz. 16—19″, „w godz. 21—6″.

Źródło: Fb

Fot. Kamil Brust
Waldemar Andrzejewski

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *