Nadzwyczajna LIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie opłaty za śmieci

Nadzwyczajna LIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 10 listopada 2022 r. godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, w sali nr 3 przy ul. Ratuszowej 5 we Wronkach

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości z terenu gminy Wronki.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

6. Zamknięcie sesji.

 

Uchwała nr 1:

Uchwała nr 2:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *