Najlepsi uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO WE WRONKACH W ROKU SZKOLNYM 2019/20120

 

Dietetyk Wronki

Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wytypowany został:
Mateusz Skobel z klasy III technikum ekonomicznego, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole 6.00
Filip Błażys z klasy I technikum organizacji turystyki, dla szkoły ponadpodstawowej ze średnią ocen 5, 95.

Do Stypendium Starosty Szamotulskiego za osiągnięcia naukowe zostali wytypowani uczennice i uczniowie ze średnią, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen 5.0 i więcej dla technikum:

Klasa I TA technikum ekonomiczne po gimnazjum

Wylegała  Kacper 5,45

Kulupa Dominika 5,42

Libera Martyna Katarzyna 5,30

Fojud Joanna 5,15

Kulupa Paweł     5,15

Kaczmarek Aleksandra 5,10

Klasa I TB technikum organizacji turystyki i budowlane po gimnazjum

Runowska Krystyna 5,56

Cherchyk Anastasya 5,35

Olczyk Nadia Katarzyna 5,06

Klasa I TC technikum ekonomiczno – budowlane po szkole podstawowej

Adamczak  Julia 5,21

Spaeth Emilia Magdalena 5,21

Nagórski Mateusz 5,10

Matysik  Michał 5,05

Sawala Maciej 5,05

Klasa I TD technikum organizacji turystyki po szkole podstawowej

Błażys Kacper Mateusz 5,70

Mikołajczak Barbara 5,40

Fojud Aleksandra Weronika 5,10

Bartosz Paulina Zofia 5,00

Klasa II A technikum ekonomiczne

Jezierski Jan Bartosz 6,00

Grenda Szymon 5,67

Krzyszkowiak Adrian 5,64

Kozub Katarzyna 5,53

Michalska Alicja Dominika 5,40

Musiał  Wiktoria 5,20

Perz Aleksandra 5,07

Klasa II B technikum organizacji turystyki – budowlane

Juracka Krystiana 5,28

Frąckowiak Marika 5,11

Tucholska Wiktoria 5,11

Krzyżaniak  Marta Justyna 5,06

Andrukhiv Viktoria 5,00

Klasa III T technikum ekonomiczne

Spychała Zuzanna Joanna 5,79

Konieczna Emilia Róża 5,20

Rembacz Marika Maria 5,20

Lisińska Małgorzata Urszula 5,07

Klasa IV T  technikum ekonomiczno – budowlane

Obara Dominika 5,57

Wilińska Angelika Maria 5,48

Bartkowiak Patrycja Maria 5,39

Skrzypczak Dagna Wiktoria 5,39

Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy wielozawodowe

Fitt Roksana Anna 1BB 5,71

Korpys Renata Ewa 1BB 5,29

Musiał Karolina Katarzyna 2BB 5,00

Szymkowiak Weronika 2BA 5,00

Zych Jakub 1BB 5,00

 

Najlepszą absolwentką nagrodzoną jednorazowym stypendium Starosty Szamotulskiego z Technikum została:

Dominika Obara z klasy  4 T ze średnią ocen za cztery lata  5,57

 

Najlepszą absolwentką nagrodzoną jednorazowym stypendium Starosty Szamotulskiego z Branżowej Szkoły I Stopnia została:

Weronika Frąckowiak z klasy  3BA ze średnia ocen za trzy lata  4.27

 

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymują uczniowie:

Niezborała Karol 1TA 4,95

Piasek Patrycja Anna 1TA 4,95

Kaszkowiak Dominika 1TB 4,94

Dobska Aleksandra 4T 4,91

Smolibocka Kinga 2BA 4,91

Steblii Nadiia 1TD 4,90

Dymek Agata 1TC 4,89

Mierzwa Małgorzata 1TD 4,85

Gromadzińska Gabriela Wiktoria 1TA 4,84

Wawrzyniak Julia Anna 1TB 4,84

Zoglowek Martyna 1TC 4,84

Obara Hubert 1BC 4,80

Serwata Barbara Michalina 1BD 4,80

Skrzypczak Sara 3T 4,80

Ciesielska Weronika 1TB 4,79

Kaczmarek Martyna Katarzyna 1TA 4,79

Lisiak Emil 1TC 4,79

Rębarz Aleksandra 1TC 4,79

Spychała Klaudia Katarzyna 2B 4,78

Szymkowiak Roksana 2B 4,77

Bzdręga  Karolina Wiktoria 1TA 4,75

Guziak  Klaudia 1TA 4,75

Korbas Martyna 1TA 4,75

Sukcesy całej Społeczności Szkolnej, które są dowodem na coraz wyższą jakość kształcenia, doskonałej współpracy miedzy organem prowadzącym – dyrekcją – nauczycielami oraz zaufaniem jakim darzą nas uczniowie i rodzice.

Podpisanie przez szkołę umowy patronackiej z firmą Rainbow. Na mocy, której klasy technikum organizacji turystyki objęte są patronatem Akademii Rainbow. W klasach tych realizowany jest autorski program na przedmiotach: Język angielski, geografia, wychowanie fizyczne i godzina wychowawcza. Jednocześnie klasy te biorą udział w ciągu roku szkolnego w kursach i warsztatach doskonalących umiejętności Animatora czasu wolnego.

Po raz pierwszy szkoła została uhonorowana przez prestiżowe czasopismo Perspektywy tytułem

BRĄZOWA SZKOŁA W 2020 ROKU.

Jako jedyna szkoła w województwie wielkopolskim, po raz kolejny uzyskalismy tytuł Szkoły Zawodowej Najwyżej Jakości. Nagrodę, dyplom i statuetkę odebrał z rąk Pani Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dyrektor Sławomir Barszczewski. Projekt pani Sylwii Pogorzelczyk “Nowe horyzonty – kształcenie pod patronatem Akademii Rainbow” znalazł się w elitarnym gronie 10 finalistów konkursu, a projekt pani Agnieszki Sobkowiak “Szkolny Klub Europejski w drodze do sukcesu zawodowego” uzyskał tytuł Dobrej Praktyki.

Udział w międzynarodowym projekcie „It`s my life”w programie eTwinning – uzyskanie

Krajowej Odznaki Jakości.

 

Olimpiady i konkursy:

Awans Jana Jezierskiego, Mateusza Skobla, Dominiki Obary oraz Dagny Skrzypczak do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Awans Mateusza Skobla do etapu wojewódzkiego Olimpiady Przedsiębiorczości.

Awans Dominiki Obary, Adriana Krzyszkowiaka oraz Jana Jezierskiego do etapu wojewódzkiego Olimpiady ZUS.

Awans Mateusza Skobla, Dominiki Obary, Angeliki Wilińskiej do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskiej.

Finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskiej – Mateusz Skobel – 16 miejsce w Polsce (na 61 finalistów z 41 szkół). Nagrodą jest zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Awans Dominiki Obary oraz Angeliki Wilińskiej do wojewódzkiego etapu Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Awans Eryka Kalauch oraz Alicji Warszyńskiej do II etapu konkursu języka niemieckiego w Poznaniu.

III miejsce Aleksandry Rębarz w Wojewódzkim konkursie literackim „W hołdzie obrońcom Ojczyzny”.

Wyróżnienie dla Dominiki Obary w powiatowym Konkursie literackim o Złotą, Srebrną i Brązową Wronę.

Wyróżnienie dla Gracjana Bartkowiaka w powiatowym konkursie recytatorskim „Zaduszki poetyckie”

III miejsce Patrycji Grygiel w powiatowym konkursie profilaktycznym „Krótka historia o HIV”.

 

Osiągnięcia sportowe uczniów:

III miejsce w Drużynowych mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym dziewcząt (skład: Wiktoria Tucholska, Weronika Cygan, Dominika Kaszkowiak).

IV miejsce w Drużynowych mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym chłopców (skład: Mateusz Skobel, Jakub Turostowski, Jakub Przewoźny)

II miejsce w Mistrzostwach powiatu w piłce nożnej  halowej  (w składzie: Jakub Kaczmarek, Jakub Wójcik, Jakub Gajda, Jakub Turostowski, Bartosz Pogorzelczyk, Patryk Watros, Paweł Kaczmarek, Kacper Woelk, Szymon Jezierski, Wojciech Banachowicz)

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt (w składzie: Weronika Cygan, Alicja Michalska, Izabela Buszka, Zuzanna Jezierska, Oliwia Berdzik, Martyna Libera, Małgorzata Lisińska, Julia Zajas, Dominika Waroś )

Uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczkach krajoznawczych i zawodoznawczych:

Wycieczki integracyjne o charakterze profilaktycznym w Pakawiu, Smolnicy, Biezdrowie.

Polsko-Niemieckie Wymiana Młodzieży w Berlinie – XII projekt.

Wycieczka na Targi budowlane Budma do Poznania.

Wycieczka na Targi turystyczne World Travel Show 2018 w Nadarzynie pod Warszawą.

Wycieczka zawodoznawcza na Lotnisko Ławica do Poznania dla klas II Technikum Obsługi Turystycznej

Wycieczka bożonarodzeniowa do Berlina.

Wycieczki zawodoznawcze do firmy Spomasz we Wronkach oraz Amazon w Sadach.

Wycieczka na lodowisko Misiołek do Tarnowa Podgórnego.

Inne wydarzenia z życia szkoły o charakterze profilaktycznym oraz edukacyjnym:

Udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Nawiązanie współpracy z firmą Multichem w celu szkolenia uczniów szkoły branżowej w zawodach lakiernik i mechanik samochodowy.

Udział uczniów klasy IV technikum ekonomicznego w laboratoriach zawodowych w ramach programu

„Czas zawodowców BIS” na Politechnice Poznańskiej.

Dwudniowe warsztaty z animacji dla klas I i II Technikum Organizacji Turystyki Animator czasu wolnego.
Kurs „Dance & Fitness Animator Rainbow” dla Technikum Organizacji Turystyki.

Spotkania dla klas I z Komendą Powiatową w Szamotułach „Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa. Narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc”

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Światowy Dzień Walki z AIDS.

Promocja zdrowego stylu życia – spotkanie klasy III i IV technikum z dietetykiem sportowym.

Profilaktyka uzależnień „Moje plany, marzenia, cele a alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki uzależniające” – zajęcia ze specjalistą.

Profilaktyka raka szyjki macicy- realizacja programu Wybierz życie pierwszy krok- we wszystkich klasach I.

Zajęcia z uczniami prowadzone przez pedagoga z profilaktyki uzależnień oraz przemocy i  cyberprzemocy.

Spotkanie klas III szkoły Branżowej i klas III i IV technikum z Wojskową Komendą Uzupełnień z Nowego Tomyśl.

Promocja zdrowego stylu życia dot. szkodliwości palenia e – papierosów.

Kampania informacyjna dot. profilaktyki zakażeń żółtaczką typu A.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas II – IV dotyczące przeciwdziałania hazardowi „Hazard? Nie! Dziękuję” przeprowadzone przez Krajową Agencję Skarbową.

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej.

Propagowanie sportowego stylu życia poprzez organizowanie dla uczniów szkoły: mistrzostw w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, Mikołajkowego turnieju piłki siatkowej, Walentynkowego turnieju kręglarskiego.

Prowadzenie animacji podczas balików karnawałowych dla dzieci ze szkół podstawowych we Wronkach oraz w Obrzycku przez uczniów klas Technikum Organizacji Turystyki.

Udział uczniów klasy II Technikum Organizacji Turystyki w symulacyjnej grze biznesowej Revas, której celem była nauka prowadzenia biura turystycznego.

Udział uczniów klasy I i II Technikum ekonomicznego w internetowej grze giełdowej.

Działalność Szkolnego Wolontariatu oraz Szkolnego Koła Caritas:

Zbiórka karmy oraz innych darów na rzecz fundacji „Animaniacy”

Sprzedaż kartek na rzecz fundacji Sursum Corda.

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Pomoc Szkolnego Koła Caritas w organizacji VII Zawodów Kręglarskich dla osób z niepełnosprawnościami.

Systematyczna współpraca Szkolnego Koła Caritas z Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi: czytaniu bajek osobom ciężko chorym i niepełnosprawnym, zorganizowanie warsztatów oraz spotkań okolicznościowych.

Zorganizowanie Baliku Wszystkich Świętych dla dzieci we współpracy z parafią św. Katarzyny we Wronkach.

Pomoc w rozprowadzaniu paczek świątecznych do chorych z miasta i gminy Wronki we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas oraz z parafią św. Katarzyny we Wronkach.

Spotkanie z kolędowe z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zbiórka mydła oraz skarpetek dla bezdomnych.

Zbiórka datków podczas charytatywnych zawodów w Crossfit.

Udział licznej grupy wolontariuszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a także w organizacji lokalnej imprezy biegowej Samsung Półmaraton.

Udział uczniów szkoły w międzynarodowym programie Starszy Brat Starsza Siostra.

Zorganizowanie charytatywnego marszu nordic walking dla Julii, która jest uczennicą szkoły.

Zebrały: Joanna Kubiak i Dominika Rudy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *