Najlepsi z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

Prezentujemy najlepszych uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach. Spis nadesłała szkoła. Wyróżnionym i ich rodzicom gratulujemy!

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

 

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO WE WRONKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie:

Mateusz Skobel, klasa I T średnia ocen 5.76

Angelika Wilińska, klasa II T średnia ocen 5.55

Dominika Obara, klasa II T średnia ocen 5.45

Agencja Reklamowa Wronki

Zuzanna Spychała, klasa I T średnia ocen 5.38

Dagna Skrzypczak, klasa II T średnia ocen 5.35

Patrycja Bartkowiak, klasa II T średnia ocen5.30

Julia Urban, klasa III TA średnia ocen 5.25

Aleksandra Dobska, klasa II T średnia ocen 5.20

Patrycja Walorczyk, klasa III TA średnia ocen 5.20

Wiktoria Błajet, klasa III TA średnia ocen 5.19

Katarzyna Grochowska, klasa III TA średnia ocen 5.13

Emilia Konieczna, klasa I T średnia ocen 5.00

Marika Rembacz, klasa I T średnia ocen 4.90

Kinga Pogorzelczyk, klasa II ZA średnia ocen 4.82

Alicja Warszyńska, klasa I T średnia ocen 4.82

Joanna Kita, klasa III TA średnia ocen 4.80

Zuzanna Świniarska, klasa II T średnia ocen 4.75

 

Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe wytypowany został Mateusz Skobel z klasy I technikum ekonomicznego, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole 5.76

Do Stypendium Starosty Szamotulskiego za osiągnięcia naukowe zostały wytypowane uczennice ze średnią 5.0 i więcej dla technikum:

Angelika Wilińska, Dominika Obara, Zuzanna Spychała, Dagna Skrzypczak, Patrycja Bartkowiak,

Julia Urban, Aleksandra Dobska, Patrycja Walorczyk, Wiktoria Błajet, Katarzyna Grochowska,

Emilia Konieczna

Tytuł najlepszej absolwentki Szkoły Branżowej I Stopnia i jednorazowe stypendium Starosty Szamotulskiego otrzymała Weronika Obara z klasy III ZA, która ukończyła szkołę ze średnią ocen z trzech lat 4.55

Do Stypendium Starosty Szamotulskiego za bardzo dobre wyniki w nauce wytypowane zostały uczennice Szkoły Branżowej I Stopnia:

Kinga Pogorzelczyk, Michalina Perz, Weronika Frąckowiak,

 

Olimpiady i konkursy

Laureaci  Powiatowego Konkursu Literackiego o Złotą, Srebrną i Brązową Wronę

Srebrna Wrona dla uczennicy klasy IVTA –  Agnieszki Czepczyńskiej,

Brązowa Wrona dla uczennicy klasy IT – Emilii Koniecznej

 

Laureaci Konkursu Literackiego „Łukasz Ciepliński- niezłomny bohater niepodległości”

I miejsce Angelika Wilińska,

II miejsce dla Dominika Obara

III miejsce dla Patryk Plich

 

Udział w ogólnopolskim Kursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”

 

Udział w III edycji „Konkursu wiedzy o Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych”

 

Uczniowie technikum brali udział w wojewódzkich i okręgowych etapach następujących olimpiad:

Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich, Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie ZUS oraz Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej.

 

Uczniowie technikum ekonomicznego Daria Kaszkowiak, Patrycja Walorczyk, Dominika Obara oraz Mateusz Skobel brali udział w Radzie Programowej Polskich Firm Symulacyjnych „CENSYM” oraz w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Gdyni.

 

Firma Symulacyjna „Wronex” uzyskała tytuł laureata zdobywając I równorzędne miejsce w Polsce w Konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości.

 

Certyfikat „Dobrej Praktyki” w ogólnopolskim Konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości dla projektu „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży”.

 

Osiągnięcia sportowe:

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w Pniewach:

V miejsce wywalczyli: Jakub Szymański, Jakub Brożys, Kornel Biedziak, Patryk Starzonek, Kamil Ratajczak, Kacper Olejniczak, Tomasz Stromczyński, Radosław Ignaszczak, Jakub Kaczmarek, Paweł Remisz, Maciej Ściegienny.

 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt:

V miejsce wywalczyły: Judyta Musiał, Weronika Cygan, Oliwia Berdzik, Sara Skrzypczak, Małgorzata Lisińska, Aleksandra Jurkowska, Dominika Waroś.

 

Mistrzostwa Powiatu W Piłce Nożnej na Orliku:

IV miejsce wywalczyli: Kornel Biedziak, Mateusz Biskup, Brożys Jakub, Kaczmarek Jakub, Olejniczak Kacper, Remisz Paweł,  Stromczyński Tomasz, Jakub Wójcik, Starzonek Patryk, Ratajczak Kamil.

 

Licealiada Lekkoatletyczna – mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce w biegu na 1500m – Łukasz Kremer,
II miejsce w sztafecie dziewcząt 4x100m – Joanna Kita, Kinga Zastróżna, Zuzanna Świniarska, Dominika Obara,
II miejsce w biegu na 200m – Judyta Musiał,
III miejsce w biegu na 200m – Dominika Obara,
III miejsce w biegu na 100m – Jakub Kaczmarek,
III miejsce w sztafecie chłopców 4x100m – Patryk Starzonek, Kacper Olejniczak, Jakub Kaczmarek, Kamil Ratajczak,
IV miejsce w pchnięciu kulą – Jakub Mierzyński,
V miejsce w pchnięciu kulą – Paulina Śmiglak.

 

Majowe, Wronieckie Biegi Uliczne:

II miejsce: Łukasz Kremer,

V miejsce: Jakub Wójcik ,

ponadto szkołę reprezentowali: Patryk Dokrzewski i Jakub Mierzyński

I Szamotulska Nocna Piątka

Szkołę reprezentował: Tomasz Serwata

 

IV Wroniecka Dycha:

Szkołę reprezentowali: Tomasz Serwata, Łukasz Kramer oraz Sławomir Barszczewski – Dyrektor szkoły

 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskich akcjach propagujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży:

„Bookcrossing czyli uwolnij książkę” (stała akcja czytelnicza, która funkcjonuje w naszej szkole już od 4 lat),

„Cała Polska Czyta Dzieciom”, Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom”, „Jak nie czytam jak czytam”

 

Działalność szkolnego wolontariatu:

Uczniowie naszej szkoły pracowali jako wolontariusze przy organizacji: VII Samsung Półmaratonu w Szamotułach (51 wolontariuszy), Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (24 wolontariuszy), IV Wronieckiej Dychy (48 wolontariuszy).

 

Szkolne Koło Caritas oraz Samorząd Uczniowski zorganizowały następujące akcje pomocowe:

„Mikołaj w akcji” czyli przygotowanie paczek dla podopiecznych zaprzyjaźnionego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, Franciszkańską Paczkę Miłości oraz Franciszkańską Kwestę na rzecz ubogich, zbiórkę makaronu dla jadłodajni Caritas w Poznaniu, Górę Grosza, zbiórkę materiałów piśmienniczych dla dzieci z Ghany w ramach akcji „Pomóżmy dzieciom w Afryce”zbiórkę karmy dla zwierząt z Przytuliska w Przyborówku, zbiórkę pieniędzy na cel charytatywny, stała współpraca wolontariuszy koła Caritas z Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

 

Działalność profilaktyczna szkoły

 

Działania profilaktyczne dla rodziców:

 • Spotkanie z Anną Marią Wesołowską dot. uzależnień, przemocy i cyberprzemocy wśród młodzieży.
 • Spotkanie dla rodziców uczniów klas I dot. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wsparcia dla uczniów i rodziców.
 • Prelekcja dot. profilaktyki uzależnień połączona z kampanią informacyjną.

 

Programy, spotkania i inne formy działań profilaktycznych:

 • Spotkanie z Policją dla klas I – Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa. Profilaktyka uzależnień.
 • Zajęcia dot. profilaktyki uzależnień, przemocy i cyberprzemocy – prowadzone przez wychowawców i pedagoga szkolnego.
 • Kampanie informacyjne dla uczniów i rodziców – profilaktyka: narkotyki, dopalacze, inne środki psychoaktywne, palenie tytoniu, zachorowań na żółtaczkę typu A, agresji i cyberprzemocy.
 • Profilaktyka HIV i AIDS.
 • Program profilaktyczny ARS jak dbać o miłość klasa II branżowa i klasa III technikum.
 • Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy:

-prelekcja zorganizowana przez Sanepid dla uczennic szkoły dot. zdrowia kobiety i profilaktyki raka              -piersi i szyjki macicy pt: PROFILAKTYKA NAJLEPSZY PREZENT NA DZIEŃ KOBIET.

-WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK – program profilaktyczny realizowany na wychowaniu do życia w          rodzinie.

-Spotkanie dla uczennic szkoły z fundacją Kwiat kobiecości – profilaktyka raka szyjki macicy.

 • Warsztaty z psychologiem: WULGARYZMY – NIE TYLKO PIĘŚCIĄ STOSUJESZ PRZEMOC przeciwdziałanie agresji słownej i cyberprzemocy.
 • Tydzień bezpiecznego Internetu pod hasłem TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI.
 • Spotkanie z Anną Marią Wesołowską dot. cyberprzemocy, pornografii dziecięcej, bezpieczeństwa w sieci i uzależnień.
 • „Starszy Brat Starsza Siostra” – wolontariat.

 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczkach krajoznawczych i zawodoznawczych oraz sympozjach i konferencjach naukowych:

 

Wycieczka na targi budowlane BUDMA 2018 w Poznaniu.

Wycieczka do spalarni odpadów w Czerwonaku.

Wycieczka do centrum szkoleniowego Vissmann w Poznaniu.

Udział uczniów technikum OZE Dawida Orzechowskiego, Jakuba Laurentowskiego oraz Kamila Ratajczaka w konferencji z cyklu „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

Wycieczka klas III Szkoły Branżowej I Stopnia do firmy Dynaxo w ramach preorientacji zawodowej.

Wycieczka klasy I i II technikum ekonomicznego do firmy Spomasz Wronki w ramach zajęć z doradztwa zawodowego.

Wycieczka Eurokoła do Torunia i Bydgoszczy.

Wycieczka Eurokoła na ognisko i warsztaty profilaktyczne do Karolewa.

Wyjazd szkoleniowy do Centrum Caritas w Poznaniu.

Polsko-Niemieckie Seminaria Historyczne w Berlinie.

 

Wyjazdy były częściowo lub w całości finansowane przez naszych szkolnych przyjaciół:

Radę Rodziców, fundację Amicis, Miejsko-Gminny Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prywatnych darczyńców, za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *