Nie mogę wejść z kamerą do urzędu w czasie sesji

Piotr Rzyski- przewodniczący Rady Miasta i Gminy we Wronkach odpowiedział na moje zapytania w sprawie możliwości nagrywania sesji z ratusza. Poniżej odpowiedź i uzasadnienie. Niestety, na drugą część pytania (czy mogę dać samą kamerę) odpowiedzi nie uzyskałam. Pozwoliłam więc sobie „dopytać” Pana Przewodniczącego. Zapytałam też, czy naprawdę widzi potrzebę zwoływania sesji nadzwyczajnej, w dodatku zdalnej, która nam ostatnio nie wyszła, w sytuacji, gdy za tydzień będzie normalna sesja w sali WOK-u? Dlaczego tak się spieszymy?

Dietetyk Wronki

Szanowna Pani Redaktor,

w odpowiedzi na Pani prośbę w sprawie protokołu Zespołu Kontrolnego informuję, że nadałem bieg sprawie przesyłając wczoraj Pani e-mail do Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Odpowiedź zostanie Pani udzielona w oparciu o art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). *

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące nagrywania sesji zdalnej w urzędzie informuję, że z powodu pandemii nie widzę możliwości uczestniczenia mediów w czasie jej trwania. Sesja będzie transmitowana na żywo z niedużego pomieszczenia, w którym będą przebywać również osoby zabezpieczające przebieg sesji od strony technicznej.

Z poważaniem – Piotr Rzyski

 

Panie Przewodniczący

Dziękuję za odpowiedź.

Niczego innego się nie spodziewałam. Zastanawiałam się tylko jaki poda mi Pan powód. Szkoda, ale nie ma czasu już na dyskusję w tej sprawie.
Wrócę do niej po sesji.

Jednak nie odniósł się Pan do mojej drugiej prośby – o przekazanie kamery „Wronieckiego Bazaru” człowiekowi obsługującemu sesję.
Kamerę można po prostu ustawić i włączyć, a po zakończeniu wyłączyć. Nie potrzeba jej specjalnie obsługiwać.
Tak więc pytam ponownie: mogę dostarczyć dziś kamerę „Wronieckiego Bazaru” do ratusza, do „miejsca dowodzenia”?

Mam też do Pana Przewodniczącego jeszcze jedno zapytanie: Naprawdę widział Pan potrzebę zwoływania sesji nadzwyczajnej w sprawie,
której „nie goni” żaden termin? I dlaczego zdalnej?
Tym bardziej, że dokładnie za tydzień 28 stycznia odbyć się ma zwyczajna sesja w WOK-u.

Grażyna Kaźmierczak

 

Objaśnienia redakcji:

* Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

(…)

Art. 15. 1. (…)
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *