Nowa kadencja Rady Seniorów we Wronkach

W lutym w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Wronki odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów kadencji 2019-2023 we Wronkach. Podczas spotkania, burmistrz Mirosław Wieczór odebrał od zgromadzonych członków rady ślubowanie

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

 

Spośród członków, którymi są przedstawiciele organizacji pracujących na rzecz seniorów w Gminie Wronki, m.in.: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Fundacji „Femina Project”, Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Pomocy Społecznej, Bractwa Kurkowego Wronki został wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący Wronieckiej Rady Seniorów.

Radzie Seniorów II kadencji, będzie przewodniczyć Wiesława Kubaczewska, przedstawicielka Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet wraz z Januszem Owczarzakiem przedstawicielem Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jako wiceprzewodniczącym.

Rada Seniorów II kadencji zamierza kontynuować działania rozpoczęte w I kadencji, ale przede wszystkim chce skupić się na realizacji zadań określonych w celach „Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej Gminy Wronki na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku”, przyjętej 28 czerwca 2018 r. podczas sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

Czym jest Rada Seniorów:

Wroniecka Rada Seniorów została powołana uchwałą nr III/24/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z  29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów we Wronkach i nadania jej statutu. Rada Seniorów jest organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. Współpracując z władzami samorządowymi uczestniczy w rozstrzyganiu o realizacji potrzeb osób starszych i przedstawia swoje propozycje w tym zakresie. Poza celami ustawowymi i statutowymi, ambicją Rady Seniorów we Wronkach jest przedstawianie pomysłów na pomoc i wsparcie osób starszych, inicjowanie akcji skierowanych do osób starszych, wspieranie projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ich działaniach na rzecz osób starszych, uczestnictwo w spotkaniach z innymi działającymi Gminnymi Radami na terenie Wielkopolski, wymiana doświadczeń.

Rada Seniorów została wybrana spośród osób delegowanych przez organizacje społeczne działające we Wronkach, zgłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki oraz Radę Miasta i Gminy Wronki.

http://www.wronki.pl/rada-seniorow

Od lewej stoją: Mirosław Wieczór, Henryk Dawidzionek, Janusz Owczarzak, Marek Nogaj, Kazimierz Kaliszan, Ewa Kopańska, Jerzy Pawlak, Krzysztof Lis, Bronisław Dembski.
Siedzą od lewej: Danuta Cembrowicz- Judek, Irena Klekota, Wiesława Kubaczewska, Maria Kwiecińska, Marek Lepszy.

Obecnie do Rady Seniorów należy 15 osób z gminy Wronki:

Agencja Reklamowa Wronki
 1. Wiesława Kubaczewska – przedstawicielka Fundacji „Femina Project” – Przewodnicząca Rady Seniorów we Wronkach;
 2. Janusz Owczarzak – przedstawiciel Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów we Wronkach;
 3. Irena Wojciechowska – osoba wskazana do Rady Seniorów przez burmistrza MiG Wronki;
 4. Marek Lepszy – osoba wskazana do Rady Seniorów przez Radę MiG Wronki;
 5. Maria Kwiecińska  – przedstawicielka Miejsko-Gminnego Polskiego Związku Pomocy Społecznej;
 6. Ewa Kopańska – przedstawicielka Miejsko-Gminnego Polskiego Związku Pomocy Społecznej;
 7. Danuta Cembrowicz-Judek – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 8. Irena Klekota – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 9. Danuta Szczypiorska – przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 10. Krzysztof Lis – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 11. Marek Nogaj – przedstawiciel Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;
 12. Henryk Dawidzionek – przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
 13. Kazimierz Kaliszan – przedstawiciel Fundacji „Femina Project”;
 14. Bronisław Dembski – przedstawiciel Bractwa Kurkowego Wronki;
 15. Jerzy Pawlak – przedstawiciel Bractwa Kurkowego Wronki;
 16. Bogusława Woźniak – przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku (słuchacz);
 17. Irena Ziółek – przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku (słuchacz);
 18. Krystyna Drelichowska Jentoch – przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku (słuchacz).

Dotychczasowa działalność Rady Seniorów we Wronkach:

1. Pierwsze posiedzenie.

2. Uchwała w sprawie dyżurów lekarskich.

3. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Szamotułach.

4. Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów.

5. Wroniecka Rada Seniorów na Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

6. „Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku” – Ankieta dla seniorów

7. Spotkanie Rady Seniorów – 23 marca 2018 r. 

8. Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej uchwalona.

5. Podsumowanie kadencji 2015-2018.

 

Kontakt do Rady Seniorów we Wronkach

Wiesława Kubaczewska – Przewodnicząca Rady Seniorów we Wronkach, tel. 510 802 314, mail wkubaczewska@gmail.com

Paulina Sulicka – Inspektor ds. obsługi Rady, Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, tel. 067 2545 316, mail rada@wronki.pl

 

Statut Rady Seniorów we Wronkach

Na podstawie: Wiesława Kubaczewska
foto i  materiały: www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *