Nowa taryfa na wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. we Wronkach, prowadzące działalność na terenie gminy Wronki, złożyło do Dyrektora RZGW w Poznaniu PGW Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wronki na okres 3 lat – czytamy na stronie PK Wronki. Woda będzie kosztowała 4,74 brutto, a ścieki 13,74 brutto. Gmina póki co dopłaca mieszkańcom 0,50 za wodę i 1,70 za ścieki. Tak więc wg taryf wynika, że nastąpiła obniżka o … 1 grosz…

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Nasza Spółka dopełniła wszelkich starań, aby ceny i stawki opłat byłe realne i wynikały z odpowiednich analiz ekonomicznych, ale przede wszystkim były zbieżne z interesem mieszkańców. Jesteśmy świadomi, że dostarczanie wody – najważniejszego czynnika niezbędnego do życia, jak również odprowadzanie ścieków, nie powinny być sposobem na generowanie zysków, ale być elementem służebności publicznej. Dlatego, pomimo wzrostu kosztów pracy, kosztów energii elektrycznej, drastycznego wzrostu kosztów zagospodarowania osadów pościekowych, wysokich kosztów amortyzacji i danin publicznych, Spółka starała się utrzymać ceny wody i ścieków na dotychczasowym poziomie.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zdecydowaliśmy o wyborze taryfy niejednolitej, wieloczłonowej zawierającej:

  • różną dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców cenę za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków,
  • różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłat abonamentowych.

Większość mieszkańców (gospodarstwo domowe) należy do grup taryfowych W3 (woda) i K1 (ścieki).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał w dniu 28 kwietnia 2021 r. decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wronki. Podstawowe ceny będą kształtować się następująco:

  • cena wody: 3,89 zł netto (4,39 zł – cena taryfowa, 0,50 zł – dopłata Gminy Wronki);
  • cena ścieków: 11,02 zł netto (12,72 zł – cena taryfowa, 1,70 zł – dopłata Gminy Wronki)
  • opłata abonamentowa za dostarczanie wody: 3,99 zł netto;
  • opłata abonamentowa za odbiór ścieków: 6,04 zł netto.

Stawki cen i opłat dla pozostałych grup odbiorców znajdą Państwo w załącznikach.

Ceny zaczną obowiązywać od 28 maja 2021 roku.

Decyzja PO.RZT.70.13.2021_D_PH

Załącznik do decyzji PO.RZT.70.13.2021_D_PH

Źródło: PK Wronki

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *