Nowe władze MZZP Samsung

11.11.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków MZZP Samsung, na którym podsumowano działalność organizacji w ostatnich 4 latach, wybrano nowe władze związku na IV kadencję (2022-2026) oraz dokonano zmian w statucie

Przewodniczący przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności organizacji.
Zebrani, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W spotkaniu uczestniczyło 66 członków, spośród których dokonano wyboru Zarządu Związku w składzie:
Łukasz Zieliński – przewodniczący,
Monika Remisz – zastępca
Hubert Sierszulski – zastępca
Jolanta Antoszewska – skarbnik
Mateusz Wika – sekretarz
Ewa Jądrzyk – członek zarządu
Justyna Szwak – członek zarządu
Izabela Rosa – członek zarządu
Sławomir Rosa – członek zarządu
Komisji Rewizyjnej w składzie:
Sławomira Białek – przewodnicząca komisji
Sylwia Wachowiak – członek
Przemysław Krokos – członek
Małgorzata Krzyżkowiak- członek
Agnieszka Tuczyńska – członek
Dokonano istotnej zmiany w statucie organizacji. W związku z niską frekwencją na wcześniejszych Walnych zebraniach czlonków (zdecydowanie poniżej wymaganych <50%) postanowiono, iż kolejne Walne zebranie odbędzie się z udziałem delegatów, którzy zostaną wybrani bezpośrednio na zebraniach działowych wewnątrz zakładu pracy. Do przygotowania i przeprowadzenia wyborów zobowiązany został Zarząd.
Zarząd M.Z.Z.P. Samsung
Międzyzakładowy Związek Zawodowy pracowników Samsung Wronki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *