Nowy herb i flaga Wronek [ANKIETA]

Radni niedługo będą głosować nad nowym wzorem flagi Wronek. Są dwie propozycje, dlatego umieszczamy je na portalu i czekamy na Wasze głosy!

18 lipca 2012 roku do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zgodności projektu, herbu oraz flagi miasta i gminy Wronki. 17 grudnia 2012 roku do Urzędu trafiła odpowiedź, w której Dyrektor Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Szymon Wróbel poinformował o pozytywnej opinii przedłożonych projektów. W opinii Komisji Heraldycznej znalazła się tylko jedna uwaga.

Oferty Pracy Wronki

Komisja sugeruje jednak dokonanie poprawki w projekcie banneru, polegającej na umieszczeniu godła na wysokości 1/3 wysokości banneru od góryczytamy w załączniku.

Urząd Miasta i Gminy Wronki niecały rok później, 11 lipca 2013 roku zwrócił się ponownie do odpowiedniego ministerstwa w sprawie wyrażenia opinii. Tym razem wniosek trafił do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i dotyczył „wyrażenia opinii w sprawie zgodności herbu oraz flagi miasta i gminy Wronki”. 7 lipca zastępca burmistrza, Robert Dorna otrzymał odpowiedź. Opinia w przedmiotowej sprawie była negatywna.

Podstawę wyrażenia powyższej opinii stanowi uchwała Komisji Heraldycznej, która zawiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historycznąnapisano w odpowiedzi na pismo z 11 lipca 2013 roku.

W załączniku zawarto dokładny opis nieprawidłowości związanych z wroniecką symboliką.

Obecnie używany herb gminy Wronki jest niezgodny z zasadami sztuki heraldycznej. Niewłaściwy jest krój tarczy herbowej (w polskiej heraldyce samorządowej zaleca się stosowanie tarczy tzw. hiszpańskiej, dołem zaokrąglonej). Niczym nieuzasadnione jest też umieszczenie w podstawie tarczy zielonego wzgórza. Realizacja plastyczna wrony także daleka jest od kanonów heraldyki. Flaga gminy Wronki, jako wywiedziona z zakwestionowanego herbu, także zyskuje opinię negatywnąwyjaśnia dobitnie Paweł Dudziński, Przewodniczący Komisji Heraldyki.

Warto dodać, że załącznik zawiera również informację o zdziwieniu związanym z otrzymaniem wniosku dotyczącego wyrażenia opinii o aktualnych symbolach gminy Wronki. Komisja Heraldyki przypomniała, że niemal rok wcześniej wydała pozytywną opinię w sprawie nowych proponowanych projektów.

Komisja Heraldyczna wyraża zdziwienie z powodu skierowanego do niej wniosku o opinię o obecnie używanym projekcie, skoro w listopadzie 2012 r. projekt nowego herbu gminy Wronki, stojący na znacznie wyższym – pod względem sztuki heraldycznej – poziomie, został zaopiniowany pozytywnieczytamy w załączniku.

Sprawa po długim czasie oczekiwania już niedługo znajdzie swój finał. W najbliższej przyszłości sprawą nowych symboli miasta i gminy Wronki zajmą się radni. W kwestii herbu nie ma żadnego problemu, bowiem jest wyłącznie jedna wersja i nie ma nad czym dyskutować. Sporna może być natomiast nowa flaga. Szymon Skrzypczak stworzył dwie propozycje i trzeba zdecydować, która z nich jest lepsza.Prezentujemy herb i obie wersje flagi oraz zapraszamy do głosowania. Radni powinni poznać preferencje mieszkańców.

Projekt nowego herbu autorstwa Szymona Skrzypczaka
Projekt nowego herbu autorstwa Szymona Skrzypczaka

[total-poll id=5747]

komentarze 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *