Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej Nr 3 [foto] [wideo]

W sobotę 18 maja zaproszona zostałam do Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wronkach, gdzie odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru nowej -starej szkole podstawowej. Jak zaznaczył burmistrz Dorna w swej wypowiedzi, szkoła ta przeszła wiele. Wybudowana jako tzw. „tysiąclatka” była szkołą podstawową, zbiorczą szkołą gminną, gimnazjum i znów powróciła jako szkoła podstawowa. Historia zatoczyła koło

Oferty Pracy Wronki

 

18 maja 2018 r. odbyło się nadanie Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach Nowego Sztandaru. Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru przez poczet sztandarowy złożony z przedstawicieli Rady Rodziców: p. Elżbietę Czosnowską, p. Wiolettę Pustelnik, p. Grzegorza Śramę oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Prowadzący, pan Marcin Wilk przywitał w imieniu społeczności szkolnej wszystkich zgromadzonych, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość.

Po przywitaniu gości głos zabrała pani dyrektor Jolanta Michalak. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że dzień nadania nowego sztandaru jest bardzo szczególny w historii naszej Alma Mater, gdyż odbywa się dokładnie w 15 rocznicę nadania szkole imienia Zbigniewa Herberta i otrzymania pierwszego Sztandaru. Ponadto rok 2018 ustanowiony został przez Sejm Rokiem Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku.
Pani Dyrektor wyraziła też wdzięczność dla pomysłodawców i fundatorów nowego Sztandaru Szkoły  a zwłaszcza dla Rodziców, bez których realizacja tego celu byłaby niemożliwa do zrealizowania.

Podziękowała też p. Iwonie Krzyżanek – szkolnej plastyczce, która była projektantką Sztandaru (także poprzedniego – gimnazjalnego) i wraz z Rodzicami nadzorowała jego wykonanie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście,  m.in.: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – p. Robert Dorna, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki – p. Sławomir Śniegowski; w obecności dyrektorów wszystkich szkół podstawowych życzenia złożyła p. Danuta Maślona. W swoich przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych oraz oświatowych składali na ręce Pani Dyrektor gratulacje, podkreślając, iż uroczystość nadania nowego Sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy.

W obecności znakomitych gości, sponsorów, rodziców i uczniów ksiądz Dziekan Janusz Małuszek poświęcił Nowy Sztandar. Został on przekazany przez Radę Rodziców Pani dyrektor Jolancie Michalak, która następnie przekazała Go uczniom. Kolejnym ważnym punktem było złożenie ślubowania na Nowy Sztandar.

Następnie pan Marcin Wilk przedstawił awers i rewers sztandaru i opisał jego wygląd.

Po uroczystościach oficjalnych prowadzący zaprosił do wysłuchania części artystycznej, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.

Na koniec odbył się koncert poezji śpiewanej, m.in utworów Zbigniewa Herberta w wykonaniu polonisty, kompozytora i poety Adama Dennisona.

Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci”.

Ze strony SP-3

 

Foto, wideo: Szwarc Gapa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *