Obelzanki: krótkie i sprawne wyłonienie sołtysa

Szybko i sprawnie przebiegło spotkanie wiejskie w Obelzankach, na którym wybrany został sołtys i rada sołecka

Od lewej: sołtys Krzysztof Konieczny, Krystyna Drelichowska, Iwona Koppa i zastępca burmistrza Robert Dorna

Spotkanie poprowadził burmistrz Robert Dorna, protokółował je Tobiasz Chożalski. Podczas zebrania, na które przybyło 10% uprawnionych do głosowania, czyli 24 osoby, sołtysem wybrany został Jan Konieczny. Zdobył 22 głosy poparcia. Objął on funkcję sołtysa w trakcie kadencji, z powodu rezygnacji ówczesnej sołtys Katarzyny Szymanek.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Mieszkańcy podjęli decyzję, że rada sołecka w kolejnej kadencji będzie liczyć 3 osoby. Podczas zgłaszania kandydatów chęć kandydowania wyraziły 4 osoby: Barbara Konieczna, Iwona Koppa, Krzysztof Konieczny i Krystyna Drelichowska.

Po przeprowadzeniu głosowania, do sołtysa Jana Koniecznego, który obligatoryjnie jest przewodniczącym rady sołeckiej, dołączyli: Krystyna Drelichowska (19 głosów) i Iwona Koppa (18 głosów).

W swoim sprawozdaniu Jan Konieczny postawił na konkrety:

świetlca wiejska obelzanki wronki
Frekwencja choć niewielka, wypełniła większą część małej świetlicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *