Od dziś rozpoczyna się nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy/ Оголошення для біженців з України – Надання номера PESEL

Od środy 16 marca rozpoczyna się w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki przyjmowanie wniosków o wydanie numeru PESEL i założenie konta Profilu Zaufanego dla uchodźców z Ukrainy

Oferty Pracy Wronki

Od środy 16 marca rozpoczynamy w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki przyjmowanie wniosków o wydanie numeru PESEL i założenie konta Profilu Zaufanego. Uruchomione zostają na zapleczu Urzędu (na parkingu) specjalne stanowiska, przy których pracownicy urzędu i tłumacze pomagać będą przy wypełnianiu wniosków. Możliwości techniczne pozwalają nam przyjąć jednego dnia kilkadziesiąt osób starających się o nadanie numeru PESEL. Wprowadzamy więc system numerkowy, który usprawni działania. Wnioski będą przyjmowane na dwóch stanowiskach obsługujących państwowy system informatyczny umożliwiający utworzenie numeru PESEL i założenie Profilu Zaufanego.

Bieżąca obsługa klientów odbywać się będzie bez przeszkód od wejścia głównego.

Uchodźca składający wniosek powinien zabrać ze sobą wszystkie dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości:

  • paszport,
  • inny dokument ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (np. prawo jazdy, dowód osobisty, legitymację ze zdjęciem),
  • Kartę Polaka.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, może być również dokument potwierdzający urodzenie.

Wyżej wymienione dokumenty przedstawiane są tylko do wglądu, nie będą zatrzymywane.

W przypadku braku dokumentów Wnioskujący będzie składał oświadczenie, które zostanie zweryfikowane.

Przy składaniu wniosków muszą być obecne wszystkie osoby, którym ma być nadany numer PESEL.

Do założenia konta na Profilu Zaufanym potrzebny jest numer telefonu komórkowego i adres mailowy.

Wnioski o nadanie numeru PESEL można pobrać w Urzędzie, w punkcie informacyjnym przy ul. Poznańskiej 8 lub ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji TUTAJ.

Wnioski należy wypełniać wielkimi literami w alfabecie łacińskim.

Do wniosku trzeba załączyć fotografię  w ustalonym formacie. Fotografię można wykonać bezpośrednio przy składaniu wniosku w Urzędzie lub wcześniej np. w zakładzie fotograficznym Adam Błajet Wronki, ulica Sierakowska 23, który wykonuje usługę na rzecz Urzędu. Fotografię do wniosku wykonuje się bezpłatnie.

Prosimy o zachowanie cierpliwości! Wszystkim, którzy zgłoszą się do Urzędu po numer PESEL, zostanie on wydany w ciągu najbliższych dni.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można składać w każdym urzędzie gminy w Polsce.

Jednorazowy zasiłek

Obywatelowi Ukrainy, który jest uchodźcą i otrzymał już numer PESEL, przysługuje pomoc w wysokości 300 zł na osobę. Pieniądze te przeznaczone są na utrzymanie, m.in. na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej.

Wnioski o otrzymanie jednorazowej pomocy, będzie można składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wronki, ul. Powstańców Wielkopolskich 23. Komunikat w tej sprawie zostanie  podany oddzielnie.

Świadczenia pieniężne dla mieszkańców, którzy zapewniają mieszkanie i wyżywienie uchodźcom

Przyjęta 12 marca ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego państwa (art. 13) zapewnia wypłatę środków dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom. Wszystkie szczegóły dotyczące związanych z tym formalności i wzór wniosku opublikujemy, kiedy ukaże się zapowiadane rozporządzenie. Wówczas nasi mieszkańcy, którzy ugościli uchodźców, będą mogli składać wnioski o środki finansowe.

******************************

З середи, 16 березня, ми починаємо в міському та гмінному управлінні, ul. Ratuszowa 5, прийом заявок на номер PESEL та створення облікового запису «Надійний профіль» (Profil zaufany).

Заявник повинен мати при собі всі документи, що дозволяють йому підтвердити свою особистiсть:

  • паспорт,
  • інший документ із фотографією, що посвідчує особу (наприклад, водійські права, посвідчення особи, посвідчення особи з фотографією),
  • Карта поляка/карта побыту.

Для осіб віком до 18 років також може бути свідоцтво про народження.

Вищезазначені документи надаються лише для перевірки i одразу повертаються власнику.

У разі відсутності документів Заявник подає декларацію, яка буде перевірена.

Усі особи, яким буде присвоєно номер PESEL, повинні бути присутніми при подачі заявки. Щоб налаштувати обліковий запис у «Надiйному профiлi», вам потрібен номер мобільного телефону та адреса електронної пошти.

Заявки на номер PESEL можна отримати в адмiнiстрацiї мiста, в інформаційному пункті за адресою ul.Poznańska 8 або з сайту Міністерства цифрових технологій ТУТ

Заявки необхідно заповнювати великими літмерами латинським алфавітом. (Як в закордонному паспортi англiйськими лiтурами).

До заявки необхідно додати фотографію у фіксованому форматі. Фотографію можна зробити безпосередньо під час подачі заявки в адмiнiстрацiї або раніше, наприклад, у фотомагазині Adam Błajet Wronki, ul. Sierakovska 23, який надає послуги для адмiнiстрацiї. Фото для заявки виготовляється безкоштовно.

В Адмiнiстрацію ми запросили перекладачів для допомоги із заповненням заяв.

Увага! Технічні можливості дозволяють прийняти кілька десятків людей за один день. Номери видаватимуться щодня.

Будь ласка, будьте терплячі! Усім, хто звернеться до Управління за номером PESEL, його видадуть у найближчі дні.

Заявку на номер PESEL можна подати в будь-якому адмiнiстрацiйному вiддiлi Польщі.

Одноразова допомога Громадянин України, який є біженцем і вже отримав номер PESEL, має право на допомогу в розмірі 300 злотих на особу. Ці гроші призначені на утримання, в т.ч. на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни.

Заяву на отримання одноразової допомоги можна подавати до комунального центру соціальної допомоги – Вронки, вул. Powstańców Wielkopolskich 23. Повідомлення з цього приводу буде надiслано окремо.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *