Od dziś uchodźcy mogą już składać wniosek o 300 zł

Uchodźcy mogą już składać wniosek o wypłatę 300 zł. Potrzebny jest do tego PESEL i konto

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Od 22 marca 2022 roku, w godzinach od 9.00 do 14.00, w sali przy ul. Mickiewicza 21 pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą przyjmowali wnioski o wypłatę jednorazowej pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku.
Punkt przyjmowania wniosków będzie czynny od poniedziałku do piątku. Wniosek składa osoba upoważniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy lub osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem. Świadczenie zostanie wypłacone na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. W przypadku nieposiadania rachunku bankowego, będzie możliwość utworzenia konta podczas składania wniosku. Wszelkich informacji udzielą pracownicy banków.

*****

Від 22 березня 2022 року, з 09.00 до 14.00, в залі на вул.Міцкевича 21(ul. Mickiewicza 21) співробітники Центру соціальної допомоги прийматимуть заявки на виплату одноразової фінансової допомоги для громадян України, які прибули на територію Республіки Польща прямо з території України, з 24 лютого 2022 року. Пункт прийому заявок буде відкритий з понеділка по п’ятницю. Заяву подає уповноважена особа, її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично піклується про дитину. Допомога буде виплачена на вказаний заявником банківський рахунок. У разі відсутності банківського рахунку, ви будете мати можливість створити рахунок при подачі заяви. Дану інформацію нададуть співробітники банків.

*****

С 22 марта 2022 года, с 09.00 до 14.00, в зале на ул. Мицкевича 21(ul. Mickiewicza 21) сотрудники Центра социальной помощи будут принимать заявки на выплату единоразовой финансовой помощи для граждан Украины, которые прибыли на территорию Республики Польша прямо с территории Украины, с 24 февраля 2022 года.
Пункт приема заявок будет открыт с понедельника по пятницу.
Заявление подаёт уполномоченное лицо, его законный представитель, временный опекун или лицо, которое фактически заботится о ребенке.
Пособие будет выплачено на указанный заявителем банковский счёт. В случае отсутствия банковского счета, вы будете иметь возможность создать счёт при подаче заявления. Данную информацию предоставят сотрудники банков.

Розташування / место нахождения / Lokalizacja
https://goo.gl/maps/NVYPRwj2bwwKDDqb8

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *