Oferta dla szachowych mistrzów

Wszystkich szachistów zachęcamy do udziału w mistrzostwach, jakie rozegrane zostaną w niedzielę 11 grudnia w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, pod patronatem Burmistrza Jarosława Przewoźnego

szachy

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Pniewy w szachach szybkich odbędą się w tym roku po raz drugi. Zawody organizują Uczniowski Klub Sportowy „Szach” Sękowo i pniewski OSiR. Zawodnicy rywalizować będą w dwóch turniejach, które wyłonią najlepszych w trzech kategoriach wiekowych (do lat 10, do lat 15 i powyżej lat 15). Na zwycięzców turniejów czekają puchary, na najlepszych trzech zawodników w każdej z kategorii – nagrody. Zapisy drogą mailową, a także (w miarę wolnych miejsc) bezpośrednio przed zawodami. Więcej informacji o zawodach w załączonym regulaminie.

Turniej, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się w dniu Jarmarku Bożonarodzeniowego i podczas tej imprezy nastąpi uroczyste wręczenie trofeów i nagród. W programie Jarmarku są występy artystyczne, konkursy dla dzieci i oczywiście stoiska z ozdobami świątecznymi. Turniej zacznie się o godzinie 9, natomiast Jarmark – o 14. Zapraszamy.

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Pniewy w szachach szybkich

Pniewy, 11 grudnia 2016r., godz. 9:00

R E G U L A M I N

1. CELE

popularyzacja sportu szachowego w gminie Pniewy,

wyłonienie Mistrzów Gminy w szachach szybkich,

podwyższenie poziomu sportowego szachistów z gminy Pniewy,

stworzenie możliwości rywalizacji szachistów w skali ponadpowiatowej.

2. PATRON, ORGANIZATORZY, SĘDZIA GŁÓWNY

Turniej odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy Pana Jarosława Przewoźnego.

Organizatorami zawodów są Uczniowski Klub Sportowy Szach Sękowo oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach. Sędzią głównym zawodów będzie Pan Robert Goździewicz.

3. UCZESTNICTWO

Prawo gry w Mistrzostwach mają wszyscy szachiści, którzy zgłoszą swój udział sędziemu głównemu, do dnia 6.12.2016 r., pod adresem mailowym robertszach@interia.pl i będą obecni w sali gry (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 22), w dniu zawodów najpóźniej o godz. 8:45 oraz opłacą w tym terminie wpisowe w wysokości 25 złotych.

Przewidziane są zniżki w wysokości 5 złotych dla: zawodników do lat 18, powyżej lat 65, mieszkańców gminy Pniewy, członków UKS Szach Sękowo oraz zawodników posiadających co najmniej II kategorię szachową. Zniżki sumują się. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zweryfikowania prawa do skorzystania z każdego rodzaju zniżki.

Zawodnicy nieobecni 11.12 br. podczas weryfikacji zgłoszeń (najpóźniej o godz. 8.55) zostaną dopuszczeni do gry wyłącznie od drugiej rundy, pod warunkiem dostatecznej ilości sprzętu.

4. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY, TEMPO GRY

4.1. Mistrzostwa przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry P’15.

4.2. Grupy turniejowe:

A – szachiści w wieku powyżej 15 lat (rocznik 2000 i starsze)

B – juniorzy do lat 15 (rocznik 2001 i młodsze).

4.3. W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Polskiego Związku Szachowego.

4.4. Uczestnik, który nie zajmie miejsca przy stole przed upływem 5 minut od momentu rozpoczęcia rundy przegrywa partię walkowerem.

4.5. Uczestników obowiązuje zakaz używania w trakcie gry telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Jeśli takie urządzenie wyda w sali turniejowej jakikolwiek dźwięk, partia jest natychmiast przegrana. Pojęcie sali turniejowej obejmuje pomieszczenie, w którym odbywają się rozgrywki, a w trakcie danego meczu także pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz korytarze prowadzące do tych pomieszczeń.

5. OCENA WYNIKÓW

Na podstawie wyników w grupie A sporządzona będzie jednak klasyfikacja.

Na podstawie wyników w grupie B wyodrębnione będą dwie klasyfikacje – w kategoriach do i powyżej 10 lat

W obu grupach rundy rozpoczynać się będą równocześnie, co około 40 minut.

Kojarzenie par i ocena wyników komputerowe, z zastosowaniem programu sędziowskiego Chess Arbiter Pro.

O końcowej klasyfikacji w wypadku równej liczby punktów dwóch lub kilku zawodników decydują kolejno dodatkowe punkty liczone:

metodą Buchholza,

metodą Buchholza, z potrąceniem rezultatu najwyższego i najniższego,

metodą progresji,

liczbą zwycięstw

z partii pomiędzy zawodnikami dzielącymi miejsce, o ile wszyscy oni grali ze sobą podczas turnieju,

● uzyskanym rankingiem

6. NAGRODY

najlepsi zawodnicy w turniejach A i B (bez względu na miejsce zamieszkania) otrzymają Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy

najlepsi zawodnicy z gminy Pniewy w kategoriach do lat 10, 15, i powyżej 15 otrzymają tytuły Mistrza Gminy Pniewy

najlepsi trzej zawodnicy z gminy Pniewy w kategoriach do lat 10, 15 i powyżej 15 otrzymają medale

najlepsi trzej zawodnicy w kategoriach do lat 10, 15 i powyżej 15 (bez względu na miejsca zamieszkania) otrzymają nagrody rzeczowe

Wszyscy wyżej wymienieni laureaci otrzymają dyplomy

Wręczenie trofeów, dyplomów i nagród nastąpi około godziny 14.30 na Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym w sąsiedniej hali. Organizatorzy proszą uczestników o pozostanie na uroczystości – nie przewiduje się innej formy przekazania nagród.

  1. FINANSOWANIE

    1. Koszty udziału w turnieju ponoszą kluby zgłaszające zawodników względnie sami uczestnicy.
    2. Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponoszą OSiR w Pniewach oraz UKS Szach Sękowo.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1. Prawo interpretacji przepisów gry oraz niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Sędziego Głównego.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

8.3. W budynku OSiR w Pniewach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

8.4. Niedopuszczalne jest przystępowanie do gry po spożyciu alkoholu.

8.5. Sprzęt do gry oraz informację internetową zapewniają Organizator i Sędzia Główny.

8.6 W dniu zawodów, do godziny 9.45, będzie możliwość zamówienia posiłku w cenie 15 złotych. Będzie on wydawany po zakończeniu szóstej rundy turnieju, w godzinach 12.50 – 13.20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *