Nadleśnictwo Wronki

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki, na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 78, poz. 532), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Wronkach, o następujących oznaczeniach ewidencyjnych: województwo wielkopolskie ,powiat szamotulski, miejscowość Wronki, jednostka ewidencyjna 302408_4 Wronki (M), obręb 0001 Wronki, działka ewidencyjna 80423/5 dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW PO1A/00041201/7, który miał się odbyć w dniu 29 listopada 2022 r.

Zgodnie z tym przepisem, sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu. W dniu 24 października 2022 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki ogłosił przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości. W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach wezwał Skarb Państwa – Nadleśnictwo Wronki do udziału w postępowaniu toczącym się pod sygnaturą I Ns 3/18, w charakterze uczestnika. Jak ustalono, sprawa dotyczy stwierdzenia zasiedzenia własności części działki nr 80423/5. W następstwie zasiedzenia część nieruchomości może zostać nabyta z mocy prawa, po upływie okresu posiadania wynikającego z prawa. Z uwagi na powyższe zachodzą podstawy do odwołania przetargu.