Osiedle Zamość: 4 nowych członków i zmiana przewodniczącego

Zmiana na stanowisku przewodniczącego, zmniejszenie liczby członków oraz zmiana ponad połowy nazwisk – tak w skrócie wyglądały wybory do Zarządu Osiedla Zamość

Dietetyk Wronki

Podczas spotkania, które 18 lutego poprowadził zastępca burmistrza Robert Dorna, został wyłoniony nowy Zarząd Osiedla Zamość. Na osiedlowe wybory przybyło 60 osób z 1717 uprawnionych do głosowania, co stanowi ledwie 3.5%. Głównie były to osoby starsze. Choć 60-osobowa frekwencja nadal nie imponuje, to i tak rekordowa ilość zainteresowanych. W 2015 roku w wyborach wzięło udział tylko 36 osób.

Osiedle Zamość świetlica
Przy wyższej frekwencji na świetlicy mógłby pojawić się problem z pomieszczeniem się wszystkich mieszkańców

Po odczekaniu 15 minut z powodu zbyt niskiej frekwencji, Jerzy Śmiłowski przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji. Uczynił to w formie prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na projektorze. Mieszkańcy przyjęli je jednogłośnie.

Prezentacja „Zarząd Osiedla Zamość – Kadencja 2015-2019” do pobrania
(PDF, 1.84MB)

Jacek Janicki, który był przewodniczącym od 2010 roku postanowił, że nie weźmie udziału w wyborach na kolejną kadencję. Wśród członków zarządu wygasającej kadencji, trwającej od 2015 roku, o ubieganie się o reelekcję zrezygnowało w sumie 5 osób (2 złożyły rezygnację jeszcze w trakcie kadencji). Tak więc 8-osobowy zarząd kończył kadencję w 6.

Na części spotkania obecny był także Mirosław Wieczór, który objazdowo pojawił się we wszystkich sołectwach, gdzie na godz. 18:00 odbywały się spotkania wyborcze

Pod głosowanie poddano ilość członków, jaką ma mieć nowy Zarząd Osiedla Zamość. Padły 3 propozycje: Jerzy Śmiłowski zaproponował podtrzymanie 8-osobowego zarządu, Jan Kwaśny zasugerował, że ZOZ powinien liczyć mniej osób, z uwagi że i tak na końcu pracuje garstka, proponując liczbę 5 członków. Trzecią propozycją było 7 członków, by nie zachowywać parzystej liczby, która mogłaby powodować konflikty podczas spornych głosowań. To właśnie ten ostatni wariant został wybrany przez większość. Mieszkańcy demokratycznie zadecydowali: 32 głosy – 7 osób w zarządzie, 15 głosów – 8 osób w zarządzie, 6 głosów – 5 osób w zarządzie.

Wyłoniono 4-osobową komisję skrutacyjną i rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Osiedla Zamość. W odróżnieniu od wyborów sołeckich, na Zamościu najpierw wybierano członków, spośród których wyłoniono podczas kolejnego głosowania przewodniczącego.

Agencja Reklamowa Wronki

Do nowego zarządu zgodzili się kandydować: Jerzy Śmiłowski, Violetta Kozłowska, Ewa Piotr, Katarzyna Kalitka, Natalia Szwak, Wiesław Rój, Ernest Frankowski. Ze względu na 7-osobowy skład i 7 zgłoszonych osób, wynik był znany już przed głosowaniem, które i tak formalnie musiało się odbyć. Mieszkańcy mogli postawić znak „X” od przy maksymalnie 7 nazwiskach, więc wszyscy wyżej wymienieni stworzyli nowy zarząd.

wybory sołeckie urna
Urna sama przychodziła do wyborców

Ilość głosów oddanych na kandydatów na członków Zarządu Osiedla Zamość: Jerzy Śmiłowski 57 głosów, Violetta Kozłowska 55 głosów, Ernest Frankowski 54 głosy, Katarzyna Kalitka 52 głosy, Wiesław Rój 51 głosów, Natalia Szwak 51 głosów, Ewa Piotr 49 głosów.

Na stanowisko przewodniczącego Zarządu Osiedla Zamość zaproponowano Violettę Kozłowską, która zgodziła się kandydować. Zaproponowano również Jerzego Śmiłowskiego, który odrzucił propozycję nominacji. Głosowanie mieszkańców polegało na postawieniu znaku „X” w rubryczce, czy popierają wybór Violetty Kozłowskiej.

Komisja skrutacyjna
Komisja skrutacyjna

W urnie znalazło się 59 ważnych kart do głosowania. 2 głosy przeciwko i 57 głosów za uczyniło Violettę Kozłowską nową Przewodniczącą Zarządu Osiedla Zamość.

Zarząd Osiedla Zamość Wronki
Symboliczne przekazanie przez Jacka Janickiego tablicy o treści „Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość” nowej przewodniczącej

Violetta Kozłowska jest członkiem zarządu od 2015 roku. Pełni również funkcję opiekuna budynku kulturalno-socjalnego przy ul. Topolowej. Członkowie Jerzy Śmiłowski i Ernest Frankowski ubiegali się o reelekcję, pełnią też funkcję radnych Miasta i Gminy Wronki. Pozostali członkowie dopiero zaczynają przygodę ze społeczną pracą na rzecz Osiedla Zamość.

Skład Zarządu Osiedla Zamość:
Violetta Kozłowska – przewodnicząca zarządu
Jerzy Śmiłowski – członek zarządu
Ernest Frankowski – członek zarządu
Ewa Piotr – członek zarządu
Katarzyna Kalitka – członek zarządu
Wiesław Rój – członek zarządu
Natalia Szwak – członek zarządu

Violetta Kozłowska - przewodnicząca Zarządu Osiedla Zamość
Violetta Kozłowska – nowa przewodnicząca Zarządu Osiedla Zamość
Violetta Kozłowska i Robert Dorna
Violetta Kozłowska i Robert Dorna
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *