Oświadczenie Jarosława Mikołajczaka w sprawie przynależności do klubu

Dziś na swoim Fb radny Jarosław Mikołajczak wydał oświadczenie w sprawie przynależności do klubu radnych burmistrza

 

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Oświadczam, że wczoraj, w dniu 26.01.2023 r. o godz. 17:15 w trakcie sesji Rady Miasta i Gminy Wronki, przed głosowaniem nad studium zagospodarowania terenu przy ul. Mickiewicza we Wronkach podjąłem decyzję o wystąpieniu z Klubu Radnych Razem dla Gminy Mirosława Wieczora.
Uzasadnienie:
Moje stanowisko jest podyktowane sytuacją, jaka zaistniała w klubie od września ubiegłego roku.
Na moją decyzję miało wpływ wiele czynników, takich jak: odrzucenie po kolei wszystkich, nawet najmniejszych wniosków remontowych czy inwestycyjnych do budżetu gminy na 2023 r. przez członków klubu jak i burmistrzów. Miało to miejsce na posiedzeniu klubu radnych, na komisjach Rady Miasta i Gminy oraz na sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
Zabiegałem o realizację (co stanowczo podkreślę) jednego lub dwóch z niżej wymienionych zadań, takich jak:
– wykonanie dokumentacji trzeciego etapu budowy Wielkiej Drogi w miejscowości Chojno Młyn (tak, by można się starać o środki zewnętrzne na lata 2024/2025 r.),
– dofinansowanie do transportu publicznego na trasie Chojno – Wronki – Chojno poza terenem sołectwa Chojno (gmina mogła otrzymać na to zadanie środki zewnętrzne),
– wykonanie dokumentacji zastawek wodnych na Strudze Czarnoszyńskiej wypływającej z torfowisk z miejscowości Chojno Błota Wielkie (w celu zahamowania obniżania się wód gruntowych i stepowieniu łąk torfowych – magazynów wody) na ten cel można uzyskać dotację zewnętrzną, zadnie miało być współfinansowane przez Gminną Spółką Wodną Wronki,
– przeniesienie placu zabaw z terenu plebanii na grunt gminny,
– konserwacja szczytu drewnianego świetlicy od strony zachodniej oraz naprawa elewacji przy wejściu do Biblioteki Publicznej,
– remont drogi gminnej na odcinku 50 m przy podjeździe pod górę Kalwarię w kierunku byłej restauracji nad jeziorem w Chojnie. Jest to podstawowy szlak komunikacyjny w okresie letnim po zamknięciu przejazdu przez plażę.
Przedstawiając powyższe problemy spotkałem się z lekceważeniem członków klubu i burmistrzów.
Przysłowiową kropką nad „i” stał się sposób i metoda procedowania studium zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Mickiewicza we Wronkach – wystąpienie „profesora”, oraz sprawa zalesienia parkingu przy cmentarzu w Chojnie, a także awantura „jak w karczmie” na sesji budżetowej z udziałem Zimny – Wieczór – było to dla mnie żenujące.
Moje wystąpienie i głosowanie nie było z miłości do GS-ów, a było i jest protestem przeciwko sposobowi traktowania ludzi.
Radny Jarosław Mikołajczak
komentarzy 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *