Otwarcie Dziennego Domu Seniora

24 lutego 2017 roku odbyła się uroczystość otwarcia Dziennego Domu Seniora, który ma swoja siedzibę we Wronkach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 23 (I piętro)

S2830107

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Placówka powstała w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundacje „Femina Project” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach.

W uroczystości wiązł udział między innymi: Burmistrz Wronek Pan Mirosław Wieczór, Dyrektor Regionalny Polityki Społecznej w Poznaniu Wojciech Zarzycki, Przedstawiciele Biur Poselskich Posła Marii Janyski i Posła Błażeja Pardy, Rada Seniorów oraz Uczestnicy Dziennego Domu Seniora.

S2830100

Prezes Fundacji Karolina Bloch zaprezentowała działania realizowane w ramach projektu. Oprócz Dziennego Domu Seniora mieszkańcy Wronek mogą skorzystać z usług opiekuńczych realizowanych na terenie miasta oraz z działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami starszymi. Następnie zabrali głos zaproszeni Goście. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu dr. Arkadiusza Styszyńskiego na temat „Geriatrycznego podejścia do leczenia osób starszych”. Kulturalnym zakończeniem oficjalnej części otwarcia było spotkanie z poezją Pana Antoniego Pieńkowskiego.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich Gości i Prelegentów biorących udział w otwarciu, za miłe słowa i głosy poparcia dla aktywnych działań na rzecz seniorów w naszej gminie.

Prezes Fundacji

Karolina Bloch

foto – vide0 – Szwarc Gapa

Otwarcie – powitanie gości oraz PREZENTACJA Fundacji Femina

Gratulacje dla prowadzących

Wykład geriatry dra n. med. Arkadiusza Styszyńskiego

Coś dla duszy – prezentacja poezji Antoniego Pieńkowskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *