ostatnio dodane

Głos w sprawie wronieckiego osiołka

W ogólnowronieckiej i pozawronieckiej wielkiej debacie, dotyczącej mojej osoby chciałbym i ja zabrać głos, zwłaszcza, że odniesie się on do pamiętnego dnia w roku 1941, kiedy to odegrałem swoją ważną życiową rolę. Wszyscy już wiedzą, że chodzi o narzuconą urzędowo miastu uroczystość urodzin Adolfa Hitlera na okupowanej polskiej ziemi, we Wronkach właśnie.
Czytaj więcej

Życie w DALFAS

W poniedziałek 8.02.2016 r. zostanie wyemitowany reportaż pt. “Tyle życia przede mną” opowiadający o ośrodku opieki nad osobami z chorobami Alzheimera, prowadzonym przez p. Annę Ponczek-Kinowską w Annogórze w gminie Obrzycko.
Czytaj więcej