Plan miejscowy dla Lubowa, Pożarowa, Wartosławia i Biezdrowa – ponowne wyłożenie

Od 9 do 30 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo – czytamy na stronie www.Wronki.pl. Jutro o godz. 15.30 w sali nr 3 ratusza publiczna dyskusja nad planem

Dietetyk Wronki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, o godzinie 15:30 w sali nr 3.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2019 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez UMiG Wronki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, lub boi@wronki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2019 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Projekt mpzp

Projekt uchwały

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy- 12 lipca – piątek, godz. 15.30

 

Sprawa nie jest nowa. Tak pisaliśmy o niej w 2016 roku:

W Wartosławiu uszczęśliwieni na siłę

Fiasko burmistrza w sprawie scalienia działek w Wartosławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *