Podatku nie zapłacicie już u sołtysa

Sołtys na wsi oprócz wielu innych obowiązków miał dwa podstawowe: roznieść informacje o wysokości naliczonego podatku oraz w odpowiednio wyznaczonych dniach zebrać ów podatek i wpłacić na konto gminy. Od marca 2019 roku Rada MiG Wronki zmieniła uchwałę dotyczącą zbierania przez sołtysa podatków. Od tej pory można zapłacić jedynie bezpośrednio na swoje, indywidualne, konto. Minęła penwna era, która już n ie powróci…

Rada Miasta i Gminy Wronki w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VI/66/2019 uchylającą uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Uchwała została opublikowana 5 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 3523 – czytamy na stronie www.Wronki.pl

Powyższe oznacza, że nie można dokonywać opłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego u sołtysa.

Zobowiązania podatkowe należy w ustalonych terminach wpłacać na podany w decyzji podatkowej indywidualny numer konta bankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *