Podsumowanie akcji „Jesień 22” Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przekazała nam informację prasową, w której znalazło się podsumowanie akcji „Jesień 22”. Zobaczcie, co zmieniło się na przestrzeni roku

Strażnicy leśni wraz z pracownikami terenowymi nadleśnictw i policją, w dniach od 21 września do 8 października br. przeprowadzili akcję o kryptonimie „Jesień 22”.
Działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z lasu, ochronę zasobów przyrodniczych, edukację, a także egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych właściwych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Służba leśna przy wsparciu policjantów patrolowała lasy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Przeprowadzili 554 kontroli. Najczęściej popełnianym wykroczeniem, odnotowywanym podczas akcji, był nielegalny wjazd pojazdami do lasów.
Podczas działań stwierdzono 2 przypadki kradzieży drewna, nałożono 113 mandatów karnych udzielono 436 pouczeń oraz wylegitymowano 7 osób. W Nadleśnictwie Jastrowie patrol Straży Leśnej i Policji odnalazł, na terenie leśnym, skradziony samochód. Najwięcej interwencji przeprowadzono w nadleśnictwach: Lipka, Trzcianka i Podanin. Najmniej przypadków szkodnictwa leśnego stwierdzono w nadleśnictwach: Mirosławiec, Tuczno, Okonek.
Akcja o kryptonimie „Jesień 22” miała charakter ogólnopolski. W całym kraju wzięło w niej udział prawie tysiąc strażników leśnych, w trakcie których wykryli ponad 12,5 tys. nieprawidłowości. Okazało się, że największym problemem w skali kraju jest nielegalny wjazd pojazdem do lasu – ponad 9,5 tysiąca przypadków. Wykryto również 13 przypadków kłusownictwa.

Należy zaznaczyć, że w porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił znaczny wzrost kradzieży drewna z 41 do 169 przypadków.

Maria Bajsarowicz
Rzecznik Prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
+48 668 690 646

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *