Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 11:30 w budynku kulturalno- socjalnym na Osiedlu Zamość, przy ul. Topolowej 7 we Wronkach

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  4. Plany Przedsiębiorstwa Komunalnego dotyczące rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy.

  5. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Wronki – aktualne problemy oraz potrzeby.

  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

  7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś.

  8. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok – c.d.

  9. Wolne głosy i wnioski.

  10. Zamknięcie posiedzenia.

komentarzy 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *